maandag 21 augustus 2017

Breeveld (DOE) zet O.S. Nieuw Aurora in het zonnetje

100% Slagingspercentage Openbare School Nieuw Aurora, district Sipaliwini, aan Boven Surinamerivier 


'Hulde aan het team, ouders en leerlingen die een enorme dosis zelfwerkzaamheid, creativiteit en doorzetting aan de dag gelegd hebben'


De afgelopen dagen zijn er nogal wat berichten geweest rond slagingspercentages op onze scholen. Ook analyses op de resultaten bleven niet uit. Positief dat zovelen zich bezig houden met onderwijs. Wij dragen immers gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. De grote vraag blijft echter nog steeds: Hoe kan het dat over het algemeen reeds vele jaren sprake is van een betrekkelijk laag rendement. Het slagingspercentage op GLO niveau is overigens het hoogste in vijf jaar en in vergelijking met vorig jaar met 3% verbeterd.

Te midden van alle berichten viel mij het 100% slagingspercentage van de Openbare School (O.S.) Nieuw Aurora in het district Sipaliwini aan de Boven Surinamerivier op. Het district Sipaliwini eindigde met 30.73% geslaagden. De laagste score in het Binnenland, waartoe ook Marowijne en Brokopondo worden gerekend. O.S. Nieuw Aurora wist zich door dit resultaat van alle GLO scholen in het binnenland te onderscheiden. Mijn nieuwsgierigheid moest bevredigd worden en vandaar ook een onderzoek op deze school.

O.S. Nieuw Aurora is een betrekkelijk nieuwe school. Vier jaar geleden werd het in gebruik genomen. De kinderen die toen in de kleuterschool begonnen zijn nu bevorderd naar de 3e klas. Andere leerlingen stroomden horizontaal in, waardoor er vorig jaar reeds een eerste groep van 10 leerlingen in de 6e klas deelnam aan de toets. 90% was daarbij succesvol en mocht door naar het vervolgonderwijs. Concreet was dat 7 leerlingen MULO, 2 LBO en 1 kreeg een advies. Dit jaar werd de tweede groep afgeleverd bestaande uit 8 meisjes en 4 jongens, die allen naar de muloschool gaan.

Er is volgens schoolleider Olten Alida hard gewerkt. De kinderen spreken, evenals hun ouders, Saramaccaans. In wezen gaan kinderen naar school voor persoonlijke ontwikkeling, zoals dat overal ter wereld het geval is, maar in deze gebieden zeker ook om het Nederlands te leren. Vandaar dat leerkrachten die op deze scholen worden aangesteld het Saramaccaans ook moeten beheersen. Bij tekstbegrip bijvoorbeeld, maar ook redactie rekenen moet er vertaald worden naar het Saramaccaans om de kinderen inzicht te verschaffen in de materie. Ze zijn namelijk het Nederlands als instructietaal niet machtig.

De inzet van de leerkrachten blijkt ook uit de extra lessen die dagelijks van 16.00-18.00u aan de zesdeklassers werden gegeven. Het belang hiervan begreep eerst slechts een deel van de leerlingen, maar toen de rest merkte dat die groep hoger scoorde, sloot zij zich ook aan. Het positieve is dat alle leerkrachten op deze school gekwalificeerd zijn voor dit onderwijsniveau en er heerst een goede teamgeest. Voorts zijn er voldoende boeken beschikbaar en houdt rayon inspecteur Baal regelmatig contact met de school.

De dorpsbewoners waren echter niet happy met de laatste onderwijsstaking waardoor de school gesloten was. Enerzijds geeft dat aan de betrokkenheid van de plaatselijke gemeenschap bij het onderwijsproces, anderzijds was het niet duidelijk dat leerkrachten naast plichten ook rechten hebben. De staking die drie weken duurde, heeft geen invloed gehad, ook omdat er vooruit gewerkt was. Tijdens een ouderochtend die na de staking volgde, werd alles haarfijn aan de ouders uitgelegd, waardoor er begrip ontstond voor de actie van de leerkrachten. “Wij hebben u uitgescholden, maar door uw uitleg hebben we het begrepen. We wilden dat onze kinderen over zouden gaan”, was de redenatie.

Het goede resultaat is echter ook bereikt ondanks het ontbreken van een aantal randvoorwaarden. Zo is de elektriciteitsvoorziening een chronisch probleem. De school is aangesloten op de grote dorpsgenerator en door onregelmatige levering van brandstof door de overheid, was men vele weken in het donker. DC Jurell heeft enige tijd geleden een positieve stap gezet door een generator aan de school te schenken. Zo een apparaat zonder regelmatige brandstofvoorziening lost het probleem echter niet op. Met een zonnepaneeltje, aangeschaft uit eigen middelen, worden de mobieltjes van de schoolleider en de leerkrachten geladen. Maar in de regentijd is dit evenmin een optie.

Gebrek aan meubilair waaronder tafels, stoelen en kasten blijft, evenals het (op tijd) leveren van leermiddelen, een groot probleem. Distributie naar het binnenland loopt niet of slecht. Het contact met de rayon inspecteur is goed, maar acties van andere afdelingen van het Ministerie die voor een goede uitvoering moeten zorgen, blijven uit. De school mag wel van de ouderbijdrage - a srd. 35,- per leerling, per jaar - gebruik maken voor aanschaf van spullen voor de kinderen, kopiëren van lesmateriaal en aanschaf schoonmaakmiddelen. Daarbij moet worden aangetekend dat niet iedereen de ouderbijdrage kan betalen en de school 124 leerlingen telt. Een mooie bijkomstigheid is dat toeristen die het dorp bezoeken vaak schriften en schrijfgerei aan de school schenken.

Met betrekking tot de watervoorziening is men afhankelijk van de regentijd. Bij de onderwijzerswoningen staan er dubbele durotanks, maar als die leeg zijn is er een ernstig probleem. De schooltoiletten zijn ook hiervan afhankelijk. Vorig jaar november was het hele team van leerkrachten vanwege watergebrek in Paramaribo om haar beklag te doen. Er volgde een gesprek tussen de minister en het team, bijgestaan door de heer Wilgo Valies, voorzitter van de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS). Bij die gelegenheid was er een waterpomp beloofd, die tot op heden niet geplaatst is. Het probleem is dat de school 400 meter verwijderd is van de waterkant. De EBG GLO school staat praktisch bij het water, wat ten aanzien van de watervoorziening wel verschil uitmaakt.

Schoolleiders in het boven Suriname gebied houden via een chatgroep contact met elkaar. Een goed initiatief! Volgens Olten Alida zou de kwaliteit van het onderwijs en het slagingspercentage verbeterd kunnen worden als er maandelijks een ontmoeting van schoolleiders uit het gebied op een van de vele toeristenoorden of op een van de scholen zou plaatsvinden. De overheid zou dan vooral met brandstof moeten inkomen. Zo kunnen best practices uitgewisseld worden, knelpunten besproken en uitgebreid van gedachten gewisseld worden over opties tot verbetering. Alida zegt terecht:”Ik kan ook andere collega’s helpen om (meer) succes te hebben!”

Sleutel bij hetgeen bereikt is op O.S. Nieuw Aurora is samen te vatten met het ouderwetse begrip toewijding of zoals het nu vaker gehoord wordt: commitment. Hulde aan het team, de ouders en de leerlingen die een enorme dosis zelfwerkzaamheid, creativiteit en doorzetting aan de dag gelegd hebben. De motivatie van de leerkrachten is te herleiden naar de simpele uitspraak:”We doen het uit liefde, we doen het om de kinderen!”

Carl Breeveld 
Lid van De Nationale Assemblee

0 comments:

Een reactie plaatsen