dinsdag 1 augustus 2017

Coalitie dringt bij regering aan op snelle aanstelling minister van Justitie en Politie

'Een ministerie met zo'n gewicht verdient een minister die zijn volledige focus heeft'

'Uitvoering van het resocialisatieprogramma kan ons verder helpen de criminaliteit te bestrijden' 


De coalitie heeft gisteren in De Nationale Assemblee de regering gevraagd om op een zo kort mogelijke termijn een minister van Justitie en Politie te benoemen. 'Overgegaan moet worden tot uitvoering van het regeringsvoornemen tot meer intensieve bestrijding van de criminaliteit. Er dient een integraal plan voor preventie van de criminaliteit uitgevoerd te worden met de nadruk op intensieve voorlichting en resocialisatie van gedetineerden. Ter vergroting van het veiligheidsgevoel, wordt de regering gevraagd zichtbare en effectieve acties uit te voeren met medewerking van het Nationaal Leger en de politie.'

Ook het aantal verkeersdoden, dat voor dit jaar opgelopen is tot 44, baart enorme zorgen. 

Assembleelid Rossellie Cotino (NDP) vroeg de regering of er al zicht is op wanneer een minister zal worden benoemd voor Justitie en Politie. 'Er is een waarnemend minister en natuurlijk doet hij zijn uiterste best zoals van hem wordt verwacht, maar een ministerie met zo'n gewicht ten tijde waar criminelen nog om zich heen toeslaan, verdient een minister die zijn volledige focus heeft op vraagstukken dit ministerie rakende, zoals criminaliteitsbestrijding.'

Over de aanpak van criminaliteitsbestrijding is nog lang niet het laatste woord gezegd, stelde Cotino.

'Als we merken dat meer dan 50% van de criminelen recidivisten zijn, rijst al gauw de vraag: wat wordt er van overheidswege gedaan om te voorkomen dat mensen die eens een fout hebben begaan, terugvallen in die situatie? Naar mijn mening is er geen effectieve criminaliteitsbestrijding mogelijk, zonder resocialisatie. We hebben zoveel ministers op het ministerie van Justitie en Politie gehad die allen hun mond vol hadden van een resocialisatieplan. Ministers die vijf jaren op het ministerie hebben gediend, hebben er alleen maar over willen praten, maar er is 0,0 van uitgevoerd. Voorzitter, uitvoering van het resocialisatieprogramma kan ons verder helpen de criminaliteit te bestrijden. Ik hoop dat de nieuwe minister die binnenkort zal aantreden, er ook daadwerkelijk uitvoering aan geeft.'

0 comments:

Een reactie plaatsen