woensdag 30 augustus 2017

'Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld rechtstreeks gefaciliteerd door Kabinet van de President'

'Voorzitter Jeroe organiseert 6 december een macaber straffeloosheidsfeestje'

'Naam Burger-Comité en Kabinets-Commissie beter wijzigen in Comité en Commissie Straffeloosheid 8 December Moordenaars'


Op zijn persconferentie op 25 augustus 2017 op het Kabinet van de President heeft de heer Humphry Jeroe aangekondigd, dat er op 6 december 2017 een ”Nationale conferentie voor Dialoog en Verzoening” zal plaatsvinden. De heer Jeroe heeft echter twee hoedanigheden die steeds ongemerkt verwisseld worden en kennelijk bedoeld zijn om samen te vallen, maar die goed van elkaar onderscheiden moeten worden. Anders weten we niet wie, wat, organiseert en worden we ongemerkt misleid. 

Burger-Comité 
Aanvankelijk heeft Jeroe zich aan de Surinaamse gemeenschap gepresenteerd als de voorzitter van een burger 'Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld', welk Comité ik verder noem het ‘Burger-Comité’. 

Dit Burger-Comité is volgens haar website ergens “in 2015” opgericht als uitvloeisel van het project 'De Getuigenis van President Desi Bouterse' van de heer Dew Baboeram, die voor die klus door het Kabinet van de President is ingehuurd. 

Commissie-Kabinet President 
Maar, Jeroe is op 15 juni 2017 op instigatie van het Kabinet van de President ook tot voorzitter benoemd van een door de minister van Binnenlandse Zaken geïnstalleerde Commissie, met exact de zelfde naam als het Burger-comité van Jeroe, namelijk ”Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld”. In deze Commissie, die ik verder zal noemen de ‘Kabinets-Commissie’, hebben namens het Kabinet van de President zitting de heer Kenneth Slooten en de heer Henk Herrenberg. Als de voorzitter Jeroe spreekt, maar vooral als hij met belastinggelden activiteiten organiseert, spreekt en handelt hij dus tevens namens de Kabinets-Commissie. Het publiek wordt echter in de waan gelaten dat het Burger-Comité met een vermeende achterban van honderden oorlogsslachtoffers de activiteit organiseert. Niets is minder waar. 

De Kabinets-Commissie wordt rechtstreeks gefaciliteerd door het Kabinet van de President en de voorzitter Jeroe heeft belastinggelden ter beschikking. Samen feesten dus ook samen rouwen Op 29 juni 2017, precies twee weken na de installatie, organiseerde de Kabinets-Commissie van Jeroe haar eerste activiteit namelijk een 'Dag van Nationale Rouw'. 

Op zijn persconferentie van 16 juni 2017 stelde voorzitter Jeroe dat deze rouwplechtigheid plaatsvindt onder de slogan: “Als we samen kunnen feesten, moeten we ook samen kunnen rouwen”. 

8 december huurling
Op de rouwplechtigheid was de door het Kabinet van de President ingehuurde 8 december nabestaande Dew Baboeram een hoofdspreker. Onder het mom van het citeren van slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog, verweet hij de 8 december nabestaanden -namens de nabestaanden van militairen- dat ze er genoeg van hadden om “Ieder jaar vanaf 1 december al beginnen te luisteren naar het geklaag van de nabestaanden van 8 december”. Het consequent ieder jaar sinds 8 december 1983 herdenken van hun vermoorde vader, zoon, man of broer - ook John Baboeram, de vermoorde broer van Dew Baboeram - wordt door hem als “geklaag van de 8 december nabestaanden” weg gezet. Ook verzekerde de huurling “de families van militairen” dat zij “door de 8 decembergroep” worden ”genegeerd” als zij ”hun pijn tonen”. 

De 8 december huurling heeft zijn oneerbare job perfect uitgevoerd door in zijn rouwspeech rauw uit te halen naar zijn eigen 8 december lotgenoten. 

Feestje voor moordenaars en slachtoffers 
Voorzitter Jeroe timmert hard aan de weg. Hij is nauwelijks uitgerouwd of hij organiseert alweer een nieuwe activiteit, namelijk de 'Nationale Conferentie voor Dialoog en Verzoening' die zal plaats vinden op 6 december 2017. Op zijn persconferentie deelde voorzitter Jeroe mede, dat het de bedoeling is dat op 6 december “daders en slachtoffers” in “dialoog treden en zich verzoenen”. Aangekondigd word,t dat van regeringszijde excuses zullen worden aangeboden en gehoopt wordt dat de door zijn Burger-Comité voorgestelde “Wet erkenning slachtoffers politiek geweld”, dan al door DNA is aangenomen. 
In die wet is opgenomen dat ten laste van de Staat Suriname uitkeringen aan slachtoffers van “politiek geweld” zullen worden gedaan. 

Het heeft er alles van dat voorzitter Jeroe van plan is een dialoog en verzoeningsfeestje te houden voor moordenaars en slachtoffers, met een persoonlijk cadeau voor de slachtoffers. Wat Jeroe er niet bij verteld is, dat het tevens de bedoeling is dat DNA nog een wet aanneemt waarbij wederom gepoogd zal worden de 8 decembermoordenaars van strafvervolging te vrijwaren. Dat heeft althans een tweemaal ingewijde persoon op het Kabinet van President in zijn publieke bijdrage voorgesteld. Die tweemaal ingewijde weet dus welke pot nog meer op het vuur staat. De daders worden bij die wet straffeloos gesteld en de slachtoffers krijgen bij de wet van Jeroe een aalmoes. Ja, dan zal het dialoog en verzoeningsfeest van voorzitter Jeroe compleet zijn. 

Macaber feestje 
Het doet me denken aan wetgeving in sommige landen die toestaat dat de verkrachter van een vrouw, na die verkrachting een huwelijksfeestje voor hem en de door hem verkrachte jonge bruid organiseert. Door het huwelijk wordt die verkrachter “krachtens de wet straffeloos gesteld”, als hij voor de verkrachte onschuld maar een bruidsschat betaald. 

 Als voorzitter Jeroe van plan is op 6 december 2017 zulk een macaber straffeloosheidsfeestje te organiseren, dan mag hij de kosten voor de uitnodiging van de 8 december nabestaanden besparen en kan hij beter de naam van zijn Burger-Comité en Kabinets-Commissie wijzigen in Comité en Commissie ’Straffeloosheid 8 December Moordenaars’.

Mr. Hugo A.M. Essed 
Paramaribo 29 augustus 2017

0 comments:

Een reactie plaatsen