dinsdag 15 augustus 2017

Da’91 voorzitster Angelic Del Castilho: 'Begrotingsbehandeling 2017 een grove misleiding'

'Verbazingwekkend, dat de president meent gemeenschap te kunnen overtuigen, dat het beter gaat met Suriname'


'Het is verbazingwekkend, dat de president meent de gemeenschap te kunnen overtuigen dat het beter gaat met Suriname. Hij doet dit door slechts te kijken naar de eerste zes maanden van 2017 en dit is een grove misleiding van de bevolking', zegt Da’91 voorzitster Angelic Del Castilho dinsdag 15 augustus 2017, in het Dagblad Suriname. 

Volgens de partijvoorzitster is bij de beoordeling van de prestaties van deze regering vereist te kijken naar het totaal plaatje van regering Bouterse-I en -II. De systematische en voortgaande verarming is statistisch te zien in de inflatiecijfers die op basis van een jaar gemiddelde in 2016 op 55% stond en alleen al voor de eerste vijf maanden van dit jaar al het punt van 37.1 % heeft bereikt. De consumentenprijsindex (jaargemiddelde) is van 2015 -2016 met 100% gestegen (van 25% – 52.4%). Bij het bestuderen van deze cijfers is er dus geen sprake van verbetering.

'De inflatie in de orde van wat wij hebben is een bewijs van wanbegrotingsbeleid. Een dergelijke continu stijgende inflatie, zoals wij die nu meemaken, betekent een algehele stijging van de prijspeil, geldontwaarding en daling van de koopkracht. Wanneer vanwege het slecht financieel en economisch beleid van de regering er geen investeringen plaatsvinden, en dus daarmee gepaard gaande geen werkgelegenheid is, dit onder andere te merken is aan het feit dat ondernemers niet meer investeren in hun bedrijven en volgens cijfers van KKF sluiten bedrijven hun deuren.'

Een ander gevolg van de voorthollende inflatie is, dat de rentevoeten steeds omhoog gaan en het voor zowel ondernemers als burgers steeds duurder wordt om te lenen voor de productie. 'Wanneer de president de omzetten van de multinationals aanhaalt als een bewijs van succesvol beleid van zijn regering dan is dat een regelrechte misleiding. De president heeft namelijk geen enkel invloed op deze uitkomsten die onder andere het gevolg zijn van het verlagen van de productiekosten en de bewegingen van de wereldmarktprijs van de grondstoffen', zegt Del Castilho.

Binnen het financieel-economisch beleid wordt het lenen van geld nu een bekend middel. De Staatsschuld, zowel de buitenlandse als de binnenlandse, groeit dagelijks aan. De politica stelt, dat Suriname momenteel een totale buitenlandse staatsschuld van meer dan 1.436,4 miljard Amerikaanse dollar heeft waar deze in 2010 nog 648,2 miljard was. De Binnenlandse Staatsschuld is ook meer dan Srd 3 miljard waarbij de leningen van dit jaar nog niet zijn opgeteld.

'Wanneer de president in De Nationale Assemblee praat over ontwikkelingshulp die vorige regeringen hebben ontvangen dan vergeet hij te vermelden, dat hij na de omverwerping van een wettig gekozen regering in 1980 ook nog 500 miljoen Nederlandse gulden aan ontwikkelingshulp heeft ontvangen van Nederland.'

De politica is van mening, dat een doordacht beleid vanuit de regering zich eerder bezig zou moeten bezighouden met hoe de Staat meer van de voordelen van de multinational zou kunnen meepikken door de invoering van een ‘windfall’ taks of een stimulerend fiscaal beleid te maken om de productiesector op gang te brengen en de werkgelegenheid te verruimen.

'Maar, daar horen wij niets van. Wanneer de president stelt dat er meer werkgelegenheid is ontstaan dan is dat in contrast met de cijfers van ons ABS en de dagelijkse realiteit van grote delen van de samenleving, vooral de jongeren. Er is juist een toename van de werkloosheid. Dit blijkt ook al uit de hoge inflatie. Wanneer de president serieus zou zijn over de meer inkomsten mogelijkheden van de Staat dan zou hij zich meer toeleggen op de belastingdienst en het vermogen van degenen die zich in korte tijd verrijkt hebben, om de nodige afdrachten op te eisen naargelang hun bezit is gegroeid.'

0 comments:

Een reactie plaatsen