maandag 14 augustus 2017

Dagblad Suriname houdt gang van zaken rond aankoop asfaltfabriek tegen het licht

Minister Miranda: 'Gajadien maakte heisa omtrent een missive'Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) heeft op 7 augustus in De Nationale Assemblee (DNA) strak gereageerd op aantijgingen vanuit de VHP-fractie. VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien presenteerde in juli 2017 in het parlement een missive waaruit bleek, dat de regering van plan was om een asfaltfabriek voor een bedrag van Euro 2.759.000 aan te schaffen. Dit terwijl de fabriek veel goedkoper zou kunnen worden aangeschaft, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, maandag 14 augustus 2017.

Miranda stelde daarbij, dat Gajadien ernstige beschuldigingen richting het ministerie van OWT&C heeft geuit. Het zou een gewoonte zijn van Gajadien om mensen en instanties onnodig te beschuldigen. 'Hij staat gewoon op en criminaliseert de ganse boel zonder enige vorm van bewijs. Hij maakte heisa omtrent een missive', aldus Miranda.

De afdeling Voorlichting van dit ministerie heeft eerder deze maand nog aangegeven, dat de fabriek ergens in het district Brokopondo zal worden opgezet. De minister benadrukte in DNA, dat er nog geen sprake was van een aankoop. De desbetreffende missive moest daartoe de indruk ook niet doen wekken. Echter blijkt uit het infoprogramma van het ministerie, dat de fabriek al ergens in Suriname is opgezet. De minister nodigde daarbij in persoon de samenleving zelfs uit om de fabriek te komen bezichtigen. Uit de videobeelden kan men duidelijk concluderen dat de plant al geruime tijd in het land is.


De bewindsman heeft immers ook zelf aangegeven, dat de voorbereiding voor de aankoop hiervan, lang voor het ingaan van zijn zittingsperiode was opgestart. 'Er is gesproken dat wij een asfaltfabriek hebben gekocht die maar 800.000 Amerikaanse dollar kost. Ik daag het lid uit om mij te wijzen waar. Als hij mij deze computerplant wijst voor 800.000 Amerikaanse dollar zal ik hem mijn verontschuldiging aanbieden en vragen dat de missive ingetrokken wordt. En dan kopen wij 3 van deze fabrieken', stelt de minister in het informatieprogramma.

De missive werd onlangs ingetrokken en de aanschaf van de fabriek werd door interventie van de president aangehouden. De bewindsman blijft echter wel erbij, dat er niks mis is met de asfaltfabriek.

Het Dagblad Suriname schrijft, dat zij via bronnen de hand kunnen leggen op enkele documenten van Aannemingsbedrijf Caribbean Builders & Construction NV(CB&C NV). Uit een aankoopopdracht van 31 augustus 2012 blijkt, dat er een asfaltfabriek ter waarde van 704.000 Amerikaanse dollar zou zijn gekocht:


Uit een geslagen beschikking op 12 februari 2013 door de minister van Financiën blijkt, dat het bedrijf op 31 januari 2013 een verzoek indiende met betrekking tot de invoer van de machines. Daaruit blijkt, dat de machines ingezet zouden worden voor de asfaltering van de Commissaris Weytingweg, strekking Leysweg, rotonde Sathoeweg.


De machines mochten volgens de beschikking in 2013 vrij van invoerrechten worden binnengehaald. Ook voor indirecte belasting werd de mogelijkheid voor vrijstelling in opgenomen. De bronnen van het dagblad vragen zich in gemoede af, hoe het komt, dat de asfaltfabriek uiteindelijk zoveel zou moeten kosten. Wat de situatie nog frappanter maakt, is de offerte die door het bedrijf op 8 juni 2017 aan OWT&C werd uitgebracht. Hierin is de asfaltfabriek + tank alleen, voor Euro 1.250.000 geoffreerd:


Voor een fabriek die invoerrechten-vrij is binnengehaald, en niet is ingezet voor het doel waarvoor die geïmporteerd is, vinden critici een winst van ruim Euro 600.000 voor het aannemingsbedrijf geen correcte besteding van staatsmiddelen.

Volgens Miranda komt er in een later stadium een totale doorlichting van het ministerie. De bron van het dagblad stelt, dat de minister de doorlichting liever als prioriteit op de lijst zet, aangezien 'de koekjes niet zo lekker blijken te zijn'.

0 comments:

Een reactie plaatsen