donderdag 10 augustus 2017

Dennebos Suriname NV neemt afstand van 'mediarel' rond Bert Schreuders

'Schreuders is sedert oktober 2015 niet meer verbonden aan de onderneming'


Het bosbouwbedrijf Dennebos Suriname NV neemt in een bekendmaking, die maandag in de krant verschijnt, afstand van de 'mediarel' rond Bert Schreuders, die beticht wordt van oplichting en diplomafraude. 'Bertus Schreuders is sedert ultimo oktober 2015 niet meer verbonden als financial controller bij de onderneming', aldus de bekendmaking, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 10 augustus 2017.

In een online-artikel op het 'I Love Su'-blog, dat ook via sociale media circuleert, staat dat Schreuders nauw samenwerkt met inspecteur-generaal John Courtar van de Arbeidsinspectie en dat hij als zakenpartner betrokken is bij het oplichtingscomplot. 'Ze opereren samen via het bedrijf Dennebos', luidt een citaat uit het artikel.

Het bosbouwbedrijf voelt zich met de haren erbij gesleept hierdoor en geeft te kennen dat het 'op generlei wijze verbonden is, noch verwantschap heeft met de heer Bertus Schreuders'.

Het bedrijf heeft ook een schrijven gericht aan de redactie van de blog. Daarin staat onder meer: 'Wij betreuren het ten zeerste dat, onder andere door publicaties op de 'I Love SU-blog', de naam van Dennebos Suriname in diskrediet wordt gebracht door een relatie te leggen met genoemde misstanden rond de heer Schreuders.' 

* Het genoemde blog is overigens een anoniem vuil smijtend blog, waarvan auteurs van eigen artikelen niet worden vermeld (of met fake namen). Van geen van de op het blog genoemde redacteuren is ook maar iets bekend.... Diverse - oppervlakkige - artikelen - met aantoonbare leugenachtige een verzonnen inhoud - op dat blog kunnen inhoudelijk dus zeker als twijfelachtig worden betiteld en zijn vermoedelijk bedoeld om mensen willens en wetens te belasteren en daardoor te beschadigen.  Een laffe werkwijze, in de anonimiteit, om personen, op de wijze als de figuren achter genoemd blog dat doen, te beschadigen. Personen worden besproken zonder hoor een wederhoor toe te passen, zoals onder andere het geval is in de kwestie Schreuders. Een blog om kritisch tegen het licht te houden en de inhoud niet voor zoete koek te absorberen.

(De Surinaamse Krant/de  Ware Tijd)

0 comments:

Een reactie plaatsen