maandag 7 augustus 2017

Derde Nickerie Konmakandra 20 augustus in Amsterdam Zuidoost

Opbrengst van Konmakandra voor de Vereniging van Rolstoelgebruikers Nickerie (VRN)De derde Nickerie Konmakandra wordt 20 augustus gehouden in Wooncentrum De Drecht, Niftrikhof 1, Amsterdam Zuidoost en duurt van drie uur 's middags tot tien uur 's avonds/

Het doel van de reünie is het ontmoeten van oude vrienden en bekenden, maar bovenal het werven van fondsen voor een sociaal of cultureel project in Nickerie.

De opbrengst van de Konmakandra is dit jaar bestemd voor de Vereniging van Rolstoelgebruikers Nickerie (VRN). Deze vereniging komt op voor de belangen van zowel mensen in een rolstoel als hun familie.

Evenals voorgaande jaren zorgen vrijwilligers voor live muziek en Surinaamse hapjes en drankjes. Later in de middag wordt een Surinaamse maaltijd geserveerd, waarbij uit diverse gerechten kan worden gekozen.

De toegangsprijs is € 25 bij vooruitbetaling en € 30 wanneer men - onaangemeld aan de poort betaalt.
De Konmakandra van 2016 werd door meer dan tweehonderd mensen bezocht. De opbrengst is geschonken aan het Zuster Dankers Centrum voor verstandelijk en lichamelijk beperkte kinderen.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via konmakandra.nickerie@gmail.com en overmaking van € 25 op rekeningnummer NL91 INGB 0702 9583 52 t.n.v. E.M.M. Wegdam.

0 comments:

Een reactie plaatsen