dinsdag 22 augustus 2017

Directeuren middelbare scholen onaangenaam verrast door besluit minister Peneux

Peneux geeft afgewezen leerlingen van het lager beroeps onderwijs een herkansing

'Het is onderwijsbarbarisme en aanslag op het onderwijs, dit gebeurt niet in een geciviliseerde maatschappij'


De maatregel van minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om afgewezen leerlingen van het Lager Beroeps Onderwijs (LBO) een herkansing te geven valt niet in goede aarde bij het onderwijsveld. Er wordt gesproken van een ad-hocmaatregel. Directeuren van middelbare scholen hebben dit nieuws via de media vernomen. Ook onderwijsbonden kunnen zich niet vinden in de maatregel, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, dinsdag 22 augustus 2017.

Onderwijskundige Soerinderpersad Hanoeman spreekt van onderwijsbarbarisme en aanslag op het onderwijs. 'Dit gebeurt niet in een geciviliseerde maatschappij.' Hij stelt dat het curriculum verkeerd is doorgevoerd. Er had eerst een pilot op 10 procent van het totale aantal scholen moeten worden uitgevoerd.

Hanoeman zegt, dat er bij elk nieuw curriculum een handleiding moet zijn. 'Achteraf, als de uitslag bekend is, komt de minister met zo'n maatregel. Wie geeft hem deze bevoegdheid?'

De onderwijskundige stelt, dat de maatregel teruggedraaid moet worden, want 'de minister zet het land nationaal en internationaal te schande. Als land word je niet serieus genomen'.

Wilgo Valies, voorzitter van de onderwijsbonden BvL (Bond van Leraren) en ALS (Alliantie van Leerkrachten in Suriname), spreekt van 'een populistische maatregel om leerlingen tegemoet te komen'. Hij vraagt zich af hoe de leerlingen verder moeten als zij pas in oktober examen maken, terwijl de lessen dan al zullen zijn begonnen. 'Er is geen enkel argument dat dit rechtvaardigt. Dit past niet in de conceptie van goed onderwijs. De minister moet dit besluit in heroverweging nemen.' 

0 comments:

Een reactie plaatsen