maandag 28 augustus 2017

Door overheid begroot bedrag 2017 voor Medische Zendig geen reden tot blijdschap

'We zijn keihard bezig andere bronnen aan te boren, proberen zoveel mogelijk projecten te schrijven'


Met de goedkeuring van de staatsbegroting door De Nationale Assemblee is een subsidie van Srd 27 miljoen toegekend aan de stichting Medische Zending (MZ). Het bedrag staat op de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, maar dit brengt de organisatie niet in een hoerastemming. MZ-directeur Edward van Eer zegt vandaag, maandag 28 augustus 2017, in de Ware Tijd, dat voor vorig jaar eenzelfde bedrag was begroot voor de stichting. Hiervan was aan het einde van het jaar nog geen SRD 19 miljoen ontvangen. 

'Voor dit jaar denk ik dat we ongeveer elf miljoen hebben gehad, terwijl al meer dan de helft van het jaar voorbij is.' Hij verwacht daarom niet dat de financiële situatie van de MZ veel zal veranderen.

Toch gelooft hij dat er altijd een mogelijkheid zal worden gevonden om de dienstverlening te continueren. De afgelopen maanden is de dienstverlening met kunst- en vliegwerk in stand gehouden. Omdat de subsidie niet op tijd wordt overgemaakt, verkeert de MZ voortdurend in financiële problemen. De organisatie zoekt daarom actief naar opties om minder afhankelijk te zijn van de overheid.

'We zijn keihard bezig andere bronnen aan te boren. We proberen zoveel mogelijk projecten te schrijven om bepaalde zaken gerealiseerd te krijgen. Wat we niet kunnen doen is donaties zoeken om het personeel uit te betalen.'

Van Eer wil niet ingaan op kritiek die tijdens de begrotingsbehandeling is geuit op de subsidie aan de Medische Zending. Sommige volksvertegenwoordigers hebben er moeite mee dat de MZ als particuliere instelling subsidie krijgt. De MZ-directeur vindt, dat er gewoon gecommuniceerd moet worden indien de overheid zeggenschap wil hebben.

0 comments:

Een reactie plaatsen