zaterdag 12 augustus 2017

'Druist toevoeging fluoride aan drinkwater in tegen het recht van mensen op vrije keuze?'

Rechter op Curaçao doet hierover 21 augustus uitspraak 


De Commissie Anti-Fluoride, vertegenwoordigers van het Land en de voorstanders van fluoride in drinkwater staan op 21 augustus voor de rechter. Die is verzocht uitspraak te doen over de rechtmatigheid van fluoridering van drinkwater.

'We willen dat juridisch vast komt te staan, dat toevoeging van fluoride aan drinkwater indruist tegen het recht van mensen op vrije keuze', zegt vandaag, zaterdag 12 augustus 2017 in het Antilliaans Dagblad, Rudolf de Wit van de Commissie Anti-Fluoride die het verzoekschrift indiende nog voordat minister Suzy CameliaRömer van Gezondheid, Milieu en Natuur Aqualectra opdroeg de fluoridering van drinkwater te staken.

Op 1 augustus jongstleden, om acht uur in de ochtend, werd de leiding voor het toevoegen van fluoride aan het drinkwater van Curaçao afgesloten. Dit gebeurde tegelijkertijd bij beide centrales waar drinkwater wordt geproduceerd, dus zowel bij de centrale te Mundu Nobo als bij RO. Sta. Barbara.

Ter informatie:

http://www.leefbewust.com/2013/nieuws/fluoride.html

balk2.jpg (42734 bytes)


De strijd tegen Fluoride in het drinkwater
Onnodige strijd vindt nu plaats op Curaçao

Een onnodige strijd vindt de fysiotherapeut/acupuncturist Rudolf de Wit “Sinds 22 juni 1973 heeft de Hoge Raad het gebruik van fluoride in het drinkwater verboden; Curaçao is het enige land in het hele Koninkrijk der Nederlanden waar de regering het vonnis gewoon naast zich neerlegt en op een sluwe manier het gebruik van fluoride vastlegt in een Landsverordening in 2006”.  Rudolf de Wit stelt duidelijk en scherp dat de discussie niet gaat over de vraag of fluoride wel of niet goed is voor de tanden. Dat is voor hem niet het belangrijkste punt. Hij stelt de volgende punten en wel in deze volgorde ter discussie:

1. Het recht van elke burger vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, art. 8, de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, onderdeel van Burgerlijk Wetboek, afdeling 5, art. 446 t/m 468, Titel 7 van Boek 7, de Grondwet (Staatsregeling) van Curacao art. 11 en het vonnis van de Hoge Raad 22 juni 1973, zaaknr: 1973-06-22/NJ 54276, zijn vertrapt.

2. Hoeveel fluoride mag/kan een bewoner van Curaçao tot zich nemen? Wie meet de hoeveelheid? Waar wordt het gemeten? En wat voor voorzorgsmaatregels zijn er getroffen bij een overdosis? Krijgen baby’s, kinderen, chronisch zieken, dialysepatiënten, sporters, bejaarden een andere dosis toegediend?

Uit onderzoek van de GGD op Curaçao blijkt dat er GEEN onderzoek gedaan wordt, er wordt GEEN onderscheid gemaakt tussen de verschillende leeftijdsgroepen en gezondheidstoestanden, de regels van de WHO worden met de voeten getreden en het tabel dat uitgegeven wordt door de ADA (American Dental Association) …. Daar hebben de regering en haar adviseurs nooit van gehoord.

3. In het Landsbesluit en de Landsverordening is vastgelegd hoe te handelen in geval van waterverontreiniging en er wordt alleen gesproken over kwaliteit van het drinkwater; NIET over het toedienen van een medicament in het drinkwater.

4. Fluoride in de wereld (Europa, Australië, de V.S, en het Koninkrijk)
Pas na deze vier punten wilt De Wit discussiëren over de vraag of fluoride wel of niet goed is. Van tevoren geeft hij al aan dat het gebruik van fluoride (topisch gebruik) voordelen zou hebben. Het gebruik inwendig (systemisch) heeft echter andere effecten die eerlijk verteld moeten worden aan het volk.

Rudolf de Wit heeft inmiddels met zijn Commissie Anti-Fluoride het zover kunnen brengen dat de oppositie vragen heeft gesteld aan het Parlement. De minister van Volksgezondheid heeft gevraagd voor een week uitstel zodat hij de antwoorden kan voorbereiden. Inmiddels zijn er 4 weken verstreken. De oppositie (waar de voormalige Minister van Volksgezondheid, mevrouw Jacinta Scoop-Constansia, van uitmaakt) wacht rustig af en is deze drainagetechniek van de huidige regering reeds gewend. De Commissie Anti-Fluoride bereidt zich voor op verdere stappen; de gang naar de rechter wordt niet uitgesloten. In augustus heeft een rechter op Curaçao een artikel geschreven dat in de lokale avondkrant is verschenen. Hierin heeft de rechter alle punten aangegeven waar Rudolf de Wit en zijn commissie gelijk hebben.

Duidelijk is het dat de regering, de adviseurs van de regering en het waterleidingsbedrijf een grove fout hebben gemaakt. Voor Rudolf is dit een bewijs dat de commissie Anti-Fluoride goed bezig is.  Rudolf de Wit heeft ook in zijn wekelijkse televisieprogramma een bandopname laten horen waarop de vermoorde politieke leider, Helmin Wiels, zijn kritisch oordeel velt over het toedienen van fluoride in het drinkwater op Curaçao “zij die voorstanders zijn van fluoride toediening zijn niet goed in hun hoofd en zijn criminelen; het volk heeft recht op een gezond leven” zegt de heer Wiels. Ironisch is dat zijn partij na zijn moord ineens 180 graden van mening is veranderd en een voorstander schijnt te zijn van het toedienen van fluoride.

Rudolf is vanwege zijn strijd tegen fluoride in het drinkwater in het verleden voor kwakzalver uitgemaakt door de Vereniging tegen Kwakzalverij, maar daar lacht hij om: “Als die boer in Nederland –waar fluoride overigens verboden is- mij een titel wilt geven omdat ik voor de rechten van MIJN volk vecht, dan gaat hij toch lekker zijn gang; ik val niet voor deze technieken om mij te laten afwijken van mijn doel. Het doel is fluoride uit het drinkwater te halen. Daarna mag iemand aan de andere kant van de oceaan mij een eren met de titel Kwakzalver! Als ik na 34 jaren hard werken en voldoende waardering heb gekregen van het volk op Curaçao dan is het voor mij een eer om onder deze voorwaarden de grote kwakzalver te zijn.” Aldus een trotse Rudolf de Wit.


0 comments:

Een reactie plaatsen