donderdag 17 augustus 2017

EBS-directeur over kasfraude: 'Schade zal verhaald worden bij de verantwoordelijken'

Parmessar: 'Kwaadaardig worden hoge bedragen genoemd, terwijl veel minder is weggedragen'


De NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS) zal alles eraan doen om de schade geleden door twee van haar kasbeheerders in Nickerie te herstellen. 'De schade zal verhaald worden bij de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Er zijn regels daarvoor in het land', zegt Rabin Parmessar, Chief Executive Officer van de NV EBS, donderdag 17 augustus 2017, in het Dagblad Suriname. 

Twee kassabeheerders van het energiebedrijf te Nickerie zijn afgelopen zaterdag in verzekering gesteld wegens verduistering in dienstbetrekking. Inmiddels is een van de verdachten door de rechter-commissaris in vrijheid gesteld. Zij hebben volgens de politie vanaf begin 2016 tot en met juli 2017 stelselmatig zo'n Srd 500.000 verduisterd.

Parmessar benadrukt, dat kwaadaardig zulke hoge bedragen worden genoemd, terwijl er veel minder is weggedragen. Volgens de EBS-directeur heeft het energiebedrijf alle zaken goed doorgenomen en is er op geen moment emotioneel gehandeld. 'In elke organisatie kunnen er dingen gebeuren, maar de organisatie heeft daar attent op gereageerd. Wij hebben de zaak op tijd ontdekt en we hebben de juiste handelingen gepleegd. De zaak is overgedragen aan de justitiële autoriteiten. Intern is alles conform de cao-regelingen gehandeld.'

De NV EBS is volgens hem nu extra alert om dit soort ‘creativiteiten’ van medewerkers op tijd te ontdekken.

In deze zaak werden A.P. en M.A. aangehouden en in verzekering gesteld. Tot nu toe heeft Mike volmondig bekend. P. verklaarde dat zij onder bedreiging van A. de gelden heeft weggemaakt. Wanneer men contant geld in kas had, werd een valse cheque uitgeschreven en in de kas gedeponeerd. Die valse cheque werd dan opgebracht op het borderel. Bij de stortingen die bij de bank werden gedaan werden de valse cheques niet overlegd. Op een gegeven moment constateerde men dat er een kastekort was.

Het is niet de eerste keer dat het energiebedrijf door eigen medewerkers wordt benadeeld. Enkele jaren geleden werden de ex-directieleden Kenneth Vaseur en Willy Duiker aangehouden voor een miljoenenfraude. Deze zaak is al meer dan een jaar in behandeling bij de Kantonrechter. De verduisterde middelen uit deze transacties zijn tot de dag van vandaag niet teruggestort.

De NV EBS wordt al geruime tijd ook doorgelicht door het buitenlands bedrijf Jacobs Consultancy. Het bedrijf zal de processen én de financiële positie van het staatsbedrijf nauwkeurig bekijken om de verbetergebieden te identificeren. Daarnaast zal een strategie ontwikkeld worden die de sector weer op spoor moet brengen richting de gewenste financieel duurzame en commerciële basis.

0 comments:

Een reactie plaatsen