donderdag 3 augustus 2017

EBS wil via tipgeverslijn elektriciteitsdiefstal opsporen

'Stroomdiefstal leidt niet alleen tot commerciële verliezen, maar kan ook brand veroorzaken' 


EBS wil via een tipgeverslijn elektriciteitsdiefstal opsporen. Mensen die op de hoogte zijn van stroomdiefstal kunnen deze anoniem melden. Het bedrijf stelt in het vooruitzicht, dat tipgevers beloond zullen worden wanneer blijkt dat er werkelijk sprake is van onrechtmatig stroomverbruik. Elektriciteitsdiefstal is een ernstige overtreding en komt tegenwoordig vaker voor dan gedacht, blijkt uit monitoringscijfers van de EBS, zo meldt de EBS in een woensdag 2 augustus 2017 uitgebracht persbericht.

Elektriciteitsdiefstal komt voor bij zowel kleinverbruikers als grootverbruikers. Het varieert van manipulatie van de meter tot illegale verbindingen met het elektriciteitsnet. De EBS heeft zich voorgenomen om dit vraagstuk structureel aan te pakken via een tipgeverslijn.

De EBS houdt er rekening mee dat er bewust of onbewust verkeerde meldingen kunnen worden gedaan. Alvorens de controle bij de klant thuis te doen, wordt eerst intern nagegaan of er voldoende aanwijzingen zijn voor verdenking op stroomdiefstal. Dit gebeurt onder andere middels analyses van historische verbruiksdata en andere controlemechanismen. Indien na zowel intern onderzoek als onderzoek ter plekke elektriciteitsdiefstal is geconstateerd, zal de stroomlevering onmiddellijk worden gestaakt. De overtreder dient eerst alle verschuldigde kosten te voldoen alvorens de elektriciteitstoevoer zal worden hersteld, aldus de EBS.

Onrechtmatig stroomverbruik oftewel stroomdiefstal is illegaal en de gevolgen kunnen desastreus zijn. Stroomdiefstal leidt niet alleen tot commerciële verliezen voor het bedrijf, maar kan ook brand veroorzaken en is dus levensgevaarlijk, stelt de EBS. Overtreders die dit soort risico’s nemen, stellen niet alleen zichzelf bloot aan de gevaren, maar ook de mensen in de omgeving.

Onrechtmatig stroomverbruik kan ook leiden tot allerlei spanningsklachten en storingen in de omgeving. Indien er meer elektriciteit wordt verbruikt dan het beschikbaar vermogen, kan de spanning zodanig beïnvloed worden dat de kwaliteit van de energietoevoer in de omgeving afneemt, voert de EBS aan.

0 comments:

Een reactie plaatsen