vrijdag 4 augustus 2017

FIBOS houdt vast aan invoeren ouderbijdrage

'We gaan terug naar de oude situatie waarbij de ouders een bijdrage moeten leveren'


De Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (FIBOS) volhardt in haar besluit om de ouderbijdrage opnieuw in te voeren. Er is geen weg terug, omdat de overheid niet in staat is gebleken de subsidies op tijd over te maken. Dit onomkeerbare standpunt hebben de besturen dinsdag ingenomen tijdens een vergadering, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 4 augustus 2017.

'We gaan terug naar de oude situatie waarbij de ouders een bijdrage moeten leveren', zegt Mildred Demon, federatievoorzitter en directeur van het EBGS-onderwijs. Ze stelt onomwonden ,dat ouders die in juli niet kunnen betalen, in augustus of september wel in staat moeten zijn dat te doen. Zij hebben dezelfde verantwoordelijkheid als de schoolbesturen.

'We gaan geen verantwoordelijkheid van anderen op ons nemen. Het gros van de ouders kan het wel betalen', stelt Demon. Zij zegt, dat de bedragen meevallen. Voor het basisonderwijs is het Srd 185 , voor MULO Srd 190 en voor LBO Srd 245.

'Wat als... bestaat niet. Je dealt met de situatie op dat moment. Dit is de regel en de afspraak. Er is aangegeven waarom wij teruggaan naar de oude situatie.' Demon zegt dat de ouderbijdrage op verzoek van de overheid was afgeschaft. 'De subsidie van de overheid kregen wij echter niet op tijd.' 

De mededeling over herinvoering van de ouderbijdrage is twee maanden vóór aanvang van het nieuwe schooljaar gedaan en dat noemt zij ruimschoots op tijd. 'De tijd is relatief, maar het is een redelijke termijn.'

Volgens Demon blijkt in de praktijk, dat de ouders niet verrast zijn over het besluit. Ook zegt zij dat de communicatie met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ruim van te voren gevoerd is. Zij zegt te ageren als er uitzonderingen worden gemaakt bij het betalen van de ouderbijdrage. In het parlement is onlangs gevraagd wat de bijzondere scholen bijzonder maakt als de overheid meer betaalt dan alleen de salarissen. Demon: 'Het is zeker niet zo dat bijzondere schoolbesturen belastinggelden verspillen. We kunnen elke cent verantwoorden.' 

0 comments:

Een reactie plaatsen