woensdag 16 augustus 2017

FIBOS: 'Regering subsidieert alsnog ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018'

Ouders die bijdrage hebben voldaan krijgen het bedrag na 1 september gestort


De bijzondere scholen zullen voor het komende schooljaar geen ouderbijdrage hoeven te betalen. De Stichting Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (FIBOS) stelt dinsdag 15 augustus 2017 in  een persbericht, dat de regering alle schoolbesturen schriftelijk heeft meegedeeld, dat zij de ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 alsnog zal subsidiëren. 

De FIBOS schrijft, dat de regering heeft toegezegd om 80% van de ouderbijdrage uiterlijk 31 augustus 2017 te storten voor de schoolbesturen. Het restant van 20% zal uiterlijk 28 februari 2018 op de rekeningen van de schoolbesturen zijn. De federatie gaat ervan uit, dat de overmakingen inderdaad op de gestelde data zullen plaatsvinden.

Vooralsnog hoeven ouders en verzorgers de ouderbijdrage van Srd 120 niet te betalen. Zij die het geld al hebben betaald, zullen het bedrag van de schoolbesturen terug ontvangen. FIBOS meldt, dat door alle administratieve procedures, de terugbetaling na 1 september 2017 zal plaatsvinden.

De stichting benadrukt, dat de materiaalkosten zoals vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wel moeten worden betaald. Voor de GLO-scholen is dat Srd 65, voor de MULO Srd 70 en voor de LBO-scholen Srd 125. Dit bedrag staat dus los van de ouderbijdrage.

In de FIBOS zijn vertegenwoordigd de Stichting Onderwijs der EBGS, Stichting Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO), Surinaamse Moslim Associatie (SMA), Sanatan Dharm, Stichting Scholen met de Bijbel, Stichting Waaldijk, College African Methodist and Episcopal Church (AMEC), Evangelische Methodisten Gemeente (EMG), Stichting Der Islamitische Gemeente Suriname (SIS), Stichting Scholengemeenschap Arya Dewaker en de Weslyaanse Gemeente.

(De Surinaamse Krant/Starnieuws)

0 comments:

Een reactie plaatsen