dinsdag 8 augustus 2017

FOLS-voorzitter Nerkust geeft weer eens een sneer richting collega-onderwijsbonden

'Staking belangrijke factor slechte examenresultaten' 

'Het onderwijs is te fragiel om het risico van staken te nemen'


'Er zijn verschillende oorzaken die geleid hebben tot de slechte examenresultaten van het Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, MULO. De meerdere stakingen van de leerkrachten zijn wel een belangrijke factor.' Dit zegt Marcelino Nerkust, president van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), maandag 7 augustus 2017 in het  Dagblad Suriname. 

Voor het eindexamen MULO is 48,8% (2.623) van de kandidaten dit jaar direct geslaagd. Vergeleken met het resultaat van het vorig schooljaar is dat 6,5% minder. Van het aantal geslaagden kan 19% (2.192) naar het vwo en 10% (1.204) naar het havo. Voor het Natin hebben 937 uit de 2.401 deelnemers het gehaald.

Nerkust voert aan, dat het onderwijs te fragiel is om het risico van staken te nemen. Vandaar dat zijn organisatie in de afgelopen periode steeds een passieve houding aannam als het ging om het voeren van straatacties en lamleggen van scholen.

'Als wij in de afgelopen jaren zaten op een 70 of 80%, dan kon je het risico nog nemen. Als je jaar en dag op 50% bent en je hebt dan bijna 26 actiedagen, slaat die 50% nooit naar boven', aldus Nerkust. Nerkust benadrukt, dat hij in tegenstelling tot de oproep via social media, niet vindt dat Onderwijsminister Robert Peneux de veroorzaker is van deze slechte resultaten. 'De minister zit niet op de scholen', stelt Nerkust.

De onderwijsminister heeft via de media aangegeven, dat de leerlingen vooral voor de vakken Nederlands, biologie en natuurkunde slecht hebben gewerkt op het examen. Naast de stakingen zijn er volgens de bewindsman ook interne uitdagingen zoals het gebrek aan middelen dat opgelost moet worden. Peneux legt verder uit, dat het niveau van de SO’s en de examens ook onderzocht moet worden.

Nerkust benadrukt, dat er in feite ook een onderzoek gedaan zou moeten worden om na te gaan welke de juiste factoren zijn die een rol hierbij hebben gespeeld. Volgens hem moet nu ook beter gekeken worden naar de versterking van het inspectieapparaat, zodat de ‘mensen op de scholen op gezette tijden gevolgd kunnen worden’.

Ook moet vooral gekeken worden naar het positief gebruiken van mobiele telefoons tijdens de studie. 'Als je je mobiel gaat gebruiken om dingen op Google te zoeken die je nodig hebt bij je studie, is dat goed. Maar, als je studeert en tegelijkertijd bezig bent te App’en of sms’en, ga je je tijd niet goed kunnen verdelen', stelt de FOLS-president. Volgens hem is de wisselwerking tussen ‘studeren’ en ‘bezig zijn met de mobiele telefoon’ de laatste periode zeer opvallend in vooral bibliotheken.

Hij stelt voor om leerlingen en studenten te begeleiden, omdat ontwikkeling niet tegengehouden zal kunnen worden. 'Wij gaan bewustwordingscampagnes op moeten zetten om kinderen te wijzen hoe zij hun mobiele telefoons kunnen gebruiken ten faveure van hun studie', aldus Nerkust. Nagegaan moet worden hoe andere scholen in de regio met dit fenomeen omgaan, waarna een proef hier kan worden gedraaid.

0 comments:

Een reactie plaatsen