vrijdag 1 september 2017

Forse verhoging prijs liter melk in Suriname...

Prijs van een liter melk met Srd 2,25 omhoog naar Srd 8,50...

In Suriname is momenteel weinig melkvee, de productie van melk is van 18.000 liter naar 8.000 liter per dag gedaald


Vanaf vandaag, vrijdag 1 september, stijgt de prijs van een liter melk met Srd 2,25 naar Srd 8,50. De oude prijs is Srd 6,25 voor een liter melk van de Melkcentrale. De melkboeren zullen een verhoging krijgen van 50 cent op een liter rauwe melk..

Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft tijdens een bijeenkomst met stakeholders uit de melksector verschillende zaken besproken. Het belangrijkste punt dat vooral in deze tijd veel aandacht heeft geëist, is het productieproces van melk door de koersontwikkeling in Suriname. Dit heeft geresulteerd in het verhogen van de melkprijs, meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII) donderdag 31 augustus 2017 . 

Tijdens de bijeenkomst waren naast functionarissen van LVV ook vertegenwoordigers van de Vereniging van Surinaamse Melkboeren (VSMB), de Veehoudersbond Suriname (VHB), MICHI Natural Foods NV, Melkcentrale Paramaribo NV en Rudisa Beverages & Juices NV aanwezig. 

Edmund Blufpand, voorzitter van VSMB, is blij met de prijsaanpassing. 'De kleine verhoging van Srd 0,50 is al een aardige tegemoetkoming voor melkboeren', merkte hij op. 

In Suriname is momenteel weinig melkvee. De productie van melk is van 18.000 liter naar 8.000 liter per dag gedaald. Een van de reden is, omdat enkele boeren hun melkvee hebben laten slachten. De prijsaanpassing kan gezien worden als een incentive voor de melkboeren om meer te gaan produceren. Het streven van de prijsaanpassing is om de productie van 8.000 liter te verhogen naar 12.000 liter per dag. Met deze verhoging hopen de stakeholders dat de koers stabiel blijft, anders verkeren zij weer in de problemen. 

Naast een nieuwe melkprijs, is er ook gesproken over de keuring van rauwe melk. Van belang is de oprichting van een onafhankelijk keuringsinstituut waarin alle belanghebbenden, ook het ministerie van Volksgezondheid, zitting zullen hebben. Vooralsnog doet de Melkcentrale de keuring van rauwe melk. De aandacht is gevraagd voor de keuringsmethode van de rauwe melk. De keuring en de keuringsmethode zouden bij wet vastgesteld en of aangepast dienen te worden.

0 comments:

Een reactie plaatsen