vrijdag 18 augustus 2017

Gajadien (VHP): 'Minister Miranda is een grote leugenaar'

'De minister is niet ingegaan op de kwestie asfaltfabriek, maar heeft geprobeerd mij te bekladden'

‘Zwaaien met documenten betekent alleen maar, dat de regering aandacht van de echte corruptie probeert af te leiden'


Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) ontkent donderdag 17 augustus 2017 in het Dagblad Suriname, dat hij een bedrag van Srd 170.000 per maand als voorzitter van de commissie Vuilophaal op het ministerie van Openbare Werken heeft ontvangen. Deze en tal van andere beschuldigingen werden ruim een week geleden door minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee geuit. 

'Het is bezijden de waarheid. Minister Miranda is een grote leugenaar. Ik heb nooit zulke hoge bedragen voor een commissiewerk ontvangen. Ik werd conform de toen geldende remuneratieregel van de overheid uitbetaald. Dat is ongeveer Srd 175 per maand. De minister heeft in plaats van in te gaan op de kwestie van de asfaltfabriek, geprobeerd mij te bekladden.'

De persoonlijke aanval van Miranda kwam nadat Gajadien verschillende gevallen van corruptie, waaronder ook de aanschaf van de asfaltfabriek voor Euro 2.759.000, aan de kaak had gesteld. Gajadien benadrukt, dat hij tijdens de vergadering de bewindsman nog uitgedaagd had de bewijsstukken over deze vermeende malversaties van hem in het parlement te overleggen. Jammer genoeg is dat volgens hem nog steeds niet gebeurd. De VHP'er vindt dat de bewindsman geprobeerd heeft de aandacht af te leiden van de waas rond de koop.

'Gewoon op de een of andere dag neemt men een besluit om een asfaltfabriek te kopen voor bijna tweemaal het bedrag. De aannemer dient een offerte in op 8 juni. Reeds de volgende dag wordt een raadsvoorstel voor de aanschaf door OWT&C opgemaakt, waarna binnen elf dagen onder leiding van de vicepresident door de regering dit raadsvoorstel wordt goedgekeurd. Een goedkeuring van Euro 2,8 miljoen zonder openbare aanbesteding', stelt Gajadien.

De politicus vindt dat er weinig geloof is, dat de missive voor aankoop inderdaad wordt aangehouden zoals Miranda dat in het parlement heeft beloofd. 'Slechts de uitvoering van de missive is aangehouden. Feit is dat het is goedgekeurd en ook stiekempjes zonder medeweten van de samenleving of parlement op een bepaald moment weer kan worden uitgevoerd. Je weet niet wanneer het weer van stal gehaald zal worden', aldus Gajadien.

De bewindsman deelde mee, dat hij bezig is met doorlichting van het ministerie. Er is een onderzoek gaande hoeveel aannemers niet betaald zijn voor 2010. Gajadien vindt, dat de minister niet weer hetzelfde pad moet opgaan als zijn voorgangers op OW, maar de bewijsstukken over vermeende corruptiegevallen onder ex-minister Ganeshkoemar Kandhai naar het Openbaar Ministerie moet overleggen.

Kandhai, secretaris van de VHP, voegt eraan toe dat het hem bevreemdt waarom mensen zijn goede naam steeds bekladden. 'Laat de regering en alle mensen, die een verwijt maken naar de VHP, naar de procureur-generaal stappen. Het heeft geen zin om politieke spelletjes te spelen', stelt Kandhai.

De partijsecretaris vindt, dat verschillende mensen momenteel politieke spelletjes spelen door een vinger te wijzen naar vermeende corruptieve praktijken tijdens de regeerperiodes van het Nieuw Front. Zo is hij vaker persoonlijk in het parlement aangevallen en ervan beschuldigd corruptie te hebben gefaciliteerd op OW tussen 2006 en 2010. Hij ontkent de beschuldigingen ten stelligste.

'Men praat steeds over misstanden die gepleegd zijn, maar stapt niet naar de instanties om een eind te brengen aan die corruptieve praktijken. Ik wil ook niet onbewust deel worden van die misstanden, dus laat het een keer ophouden. Laten wij deze corrupte mensen afstraffen', aldus de VHP’er.

Gajadien benadrukt dat het ‘zwaaien met documenten’ alleen maar betekent dat de regering aandacht van de echte corruptie probeert af te leiden. 'De minister zwaaide bovendien met een zogenaamd document waar de regering Bouterse al langer dan vijf jaren mee zwaait', aldus Gajadien.

0 comments:

Een reactie plaatsen