zaterdag 12 augustus 2017

Gajadien (VHP) positief over transparantie bij uitgifte van mijnbouwrechten

Vooralsnog gaat het de goede richting op


VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien is positief over de stappen die tot nu toe worden gezet rondom de transparantie bij de uitgifte van mijnbouwrechten. 'Vooralsnog gaat het de goede richting op.' Dit meldt de Ware Tijd vandaag, zaterdag 12 augustus 2017.

Hij geeft hiermee zijn mening over de toetreding van Suriname tot de EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), een internationaal vrijwillig initiatief dat streeft naar transparantie in de mijnbouw- en olie-industrie, en kort geleden de lancering van de website van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst met daarop onder meer een overzicht van uitgegeven mijnbouwrechten, aan wie en waar.

De parlementariër die ook lid is van de vaste commissie Natuurlijke Hulpbronnen, heeft vaker de non-transparantie rondom de uitgifte van mijnbouwrechten in het parlement aangekaart.

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen zei, dat er met de informatie op de website een einde moet komen aan speculatie en geheimzinnigheid rondom de uitgifte van mijnbouwrechten. Dodson heeft algehele veranderingen aangekondigd om de sector transparanter te maken.

Gajadien verwacht ook meer stappen in die richting. Zo vindt hij het belangrijk, dat er ook informatie wordt verschaft over de inkomsten uit mijnbouw. Het is volgens de parlementariër niet alleen gelegen aan de grote mijnbouwbedrijven om die informatie te verschaffen. 'Ook de andere bedrijven zouden dat moeten doen.' Hij verwijst naar het Decreet Mijnbouw dat dit voorschrijft en wijst erop dat dit ook in andere landen, zoals de VS, gebruikelijk is.

0 comments:

Een reactie plaatsen