zondag 13 augustus 2017

'Gedrag leerlingen op bepaalde scholen maakt leerkrachten bang om op te treden'

Leerkrachten met spoed weggehaald, omdat gevaar voor ze dreigde'Het gedrag van leerlingen op bepaalde scholen is dusdanig dat leerkrachten bang zijn om op te treden.' Met deze woorden vat Ashok Rambali zondag 13 augustus 2017 in de Ware Tijd een probleem samen binnen het lager beroepsonderwijs (lbo). Hij is onderdirecteur van de afdeling Beroepsonderwijs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Op sommige scholen moesten leerkrachten met spoed worden weggehaald, omdat er gevaar voor hen dreigde.

Rambali: 'Het is erg op bepaalde scholen. Als er wordt opgetreden vindt men dat je een hater bent.'

De onderwijsfunctionaris noemt de scholen met een laag percentage geslaagden voor het eindexamen probleemscholen. 'Je kan niet zeggen dat alle leerkrachten slecht zijn. Ook verschijnen ouders niet op ouderdagen.' Dit zijn enkele oorzaken die Rambali opsomt voor het lage slaagpercentage bij vooral de dienstverlenende richting van de lbo-scholen. Hij spreekt in dit verband van een tweesnijdend zwaard.

Een ander probleem is dat leerlingen die zijn opgeroepen voor extra oefenlessen voor de herexamens van lbo niet komen opdagen. Op lbo-scholen zitten vooral leerlingen met een sociaal zwakke achtergrond, maar dit moet volgens Rambali geen reden zijn dat de kinderen niet naar school willen.

Van de 48 lbo-scholen landelijk is 25 procent van de kandidaten van de dienstverlenende richting geslaagd, 61 procent is afgewezen en 14 procent mag herexamen doen. Rambali stelt, dat het feit dat de scholen waar er geen geslaagden zijn te maken kan hebben met het aantal leerlingen per studierichting. Ook de verdeling van de studierichting speelt een rol. Sommige richtingen hadden maar één leerling. Een neerwaartse trend is te merken bij de scholen met een dienstverlenende structuur, de vroegere lbgo-scholen.

Ook is het de eerste keer sinds het bestaan van het vroegere lbgo dat het examen centraal is opgesteld voor alle scholen. 'Hierdoor hebben de leerlingen zich niet kunnen voorbereiden met oude examenopgaven.' 

0 comments:

Een reactie plaatsen