zaterdag 5 augustus 2017

Geen toenadering tussen Sandew Hira en bisschop Choennie

Bisdom wil traject van dialoog, waarheidsvinding en verzoening koppelen aan uitspraak 8 decemberproces

Wèl samenwerking tussen Hira's comité en Gods Bazuin


Gesprekken tussen Sandew Hira en de Rooms-katholieke bisschop Karel Choennie zijn in goede sfeer verlopen, maar hebben niet geleid tot een concrete samenwerking deze week. In een onderhoud tussen Hira en Humphry Jeroe, voorzitter Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek geweld, met 'bisschop' Steve Meye van de Volle Evangelie is nadere invulling gegeven aan de overeenkomst met Gods Bazuin voor het verlenen van geestelijke bijstand aan slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld. Dit meldt Starnieuws vandaag, zaterdag 5 augustus 2017.

Met bisschop Choennie werd nagegaan of samenwerking mogelijk is tussen het bisdom en het Comité op het gebied van dialoog, waarheidsvinding en verzoening. Jeroe en vicaris-generaal Esteban Kross hebben deze gesprekken voorbereid en daaraan deelgenomen.

De verschillen in benadering zijn te groot gebleken, deelt het Comité mee. Het bisdom wil een traject van dialoog, waarheidsvinding en verzoening koppelen aan een gerechtelijke uitspraak in de 8 december zaak. Het Comité wil dat traject onafhankelijk van deze uitspraak plaatsen in een breder kader van politiek geweld.

Het bisdom en het Comité blijven in contact met elkaar, hoewel er geen concrete samenwerkingsplannen zijn gemaakt.

In het gesprek met 'bisschop' Meye zijn concrete afspraken gemaakt over de samenwerking. In alle kerkgemeenten van Gods Bazuin zal de komende maanden een inventarisatie worden gemaakt van individuen en families die slachtoffer of nabestaande zijn van politiek geweld en in aanmerking willen komen voor geestelijke bijstand. Er zal een administratie hiervoor worden opgezet met het Comité. Ook zijn er afspraken gemaakt om het traject van dialoog en verzoening verder uit te dragen in de samenleving, meldt het Comité.

0 comments:

Een reactie plaatsen