donderdag 24 augustus 2017

Girjasing (VHP): 'Welzijn benoemen tot vaste minister van Justitie en Politie'

'Kom niet met mensen die niets weten van de criminaliteit'

'De president wil blijkbaar bewust zaken niet aanpakken om zo het volk in bangheid te houden'


Parlementariër Shailendra Girjasing (VHP) ziet graag, dat de minister ad interim bij Justitie en Politie (Juspol), Ferdinand Welzijn, officieel wordt benoemd tot minister van dat ministerie. Hij zegt dit op grond van het vertrouwen in de kennis en kunde van Welzijn. Hij kan met een gerust gevoel  worden ingezet. Welzijn heeft een politieachtergrond en moet inmiddels al ingewerkt zijn op het ministerie. 

'Welzijn is geen slechte kandidaat. Het gaat mij erom dat hij liever gisteren dan vandaag wordt aangesteld. Kom niet met mensen die niets weten van de criminaliteit. Er zullen wel andere Surinamers zijn, maar die zullen zich eerst moeten inwerken. Intussen is elke dag elke beroving en verkrachting een teveel', aldus Girjasing donderdag 24 augustus 2017 in het Dagblad Suriname.

De regering schijnt ontzettend veel tijd te hebben, want zij talmt met het benoemen van een vaste minister. Er is ook geen korpschef. 'Alles is waarnemend. De president wil blijkbaar bewust zaken niet aanpakken om zo het volk in bangheid te houden', meent de politicus. Het volk wordt volgens Girjasing angst ingeboezemd. Op termijn ziet hij de regering een ‘held’ spelen, om zogenaamd nog zoet te blijven bij het volk.

'Op een gegeven moment zul je zien dat de president met een soort van actie komt en zal zeggen, na mi sorgoe feng. Hij speelt op dit moment alleen met politiek vanuit kortzichtigheid', beweert de volksvertegenwoordiger.

De oppositie heeft op 22 augustus een motie ingediend in het parlement om aandacht te vragen voor de aanpak van het criminaliteitsvraagstuk. De motie werd aangenomen met ondersteuning van de coalitie. 'Elk jaar trachten wij dit onder de aandacht te krijgen van het parlement middels moties. Vanaf het aantreden van deze regering vertoont de verruwing van de criminaliteit een stijging', stelt Girjasing. Prioriteit geven aan criminaliteitsbestrijding bleek nooit serieus te zijn genomen in het pakket. Er werd vaak tegen de moties van de oppositie gestemd, omdat die klaarblijkelijk gewoon als negatieve moties werden gezien, alleen maar vanwege het feit dat het een initiatief was van de oppositie.

'Criminaliteit heeft niets te maken met de politiek. Het ontziet niemand. Men moet gewoon toegeven dat het van een stukje politieke volwassenheid getuigt om ook waar nodig voor een goede motie te stemmen. De coalitie heeft eindelijk voorgestemd om de criminaliteit aan te pakken', stelt Girjasing.

Gezien zijn wens om een kenner als Welzijn bij Justitie en Politie te plaatsen, zou het ook moeten betekenen dat bij het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (waar Welzijn minister van is) een nieuwe minister ingewerkt moet worden. Girjasing ziet liever een experiment op HI&T dan op Justitie en Politie, om de veiligheid van de bevolking te garanderen.

0 comments:

Een reactie plaatsen