dinsdag 15 augustus 2017

Hanoeman over ‘100% gebakt’: 'Gebreken binnen LBO-curriculum zijn boosdoener'

'Ministerie worstelt met distributie nieuw lesmateriaal, waardoor kans van slagen heel miniem is'


Voor het schooljaar 2016/2017 zijn er tot nog toe vijf LBO (Lager Beroeps Onderwijs)-scholen geconstateerd met nul geslaagden. De LBO-scholen Waaldijkcollege, Beekhuizen, Kaikoesi, Montini en Tata Colin hebben dit jaar de titel van ‘100% gebakt’ in de wacht weten te slepen. Dit rijtje wordt eveneens aangevuld door de Schoonhovenschool (MULO). Dit fenomeen is vrijwel abnormaal te typeren en eist een serieuze aanpak zowel vanuit de schoolleiding als het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), aldus het Dagblad Suriname maandag 14 augustus 2017. 

'Deze LBO-overheidsscholen stonden voorheen bekend als het LBGO en technisch onderwijs. Men kan een onderwijssysteem nooit in het geheel overboord gooien, dit is een onmogelijke zaak. Als je reeds een bestaand curriculum hebt en ineens een ander curriculum wilt toevoegen aan een bepaald type onderwijs, dien je beide curricula naast elkaar te plaatsen om vervolgens na te gaan wat in het oud curriculum bruikbaar was. Het bruikbaar gedeelte dien je te behouden en wat nieuw is, moet je toevoegen. Zo werkt het', aldus de onderwijswetenschapper Soenderpersad Hanoeman.

Naar zeggen van Hanoeman zijn de geschokte examenresultaten van de LBO-leerlingen te wijten aan de implementatie van het nieuw curriculum welke overigens binnen een jaar had plaatsgevonden. 'Binnen een jaar heeft men geprobeerd om een totaal nieuwe leerstof voor te schotelen aan de leerlingen. Daardoor is het misgelopen, geen enkel mens is in staat om zoiets binnen een jaar goed te doen. Daarom is het van belang om in zulke gevallen een pilotproject te starten. Hiervoor heb je bovendien deskundigen nodig.'

De onderwijswetenschapper benadrukt, dat het lesmateriaal eveneens vervangen dient te worden als men een nieuw curriculum wilt omarmen. 'De boeken moeten tenminste in het eerste jaar compleet beschikbaar zijn voor de leerlingen. Daarnaast moeten de leraren hierin ingewijd worden.'

Volgens Hanoeman worstelt het ministerie überhaupt met de distributie van nieuw lesmateriaal, waardoor de kans van slagen heel miniem is.

Alhoewel het Onderdirectoraat Beroepsonderwijs (ODB) van het onderwijsministerie in samenwerking met het Centrum voor Nascholing Suriname (CeNaSu) en de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) in juni 2017 gestart zijn met het trainen van ongeveer 50 LBO-schoolleiders ter verbetering van het LBO-onderwijs, heeft dit vooralsnog nauwelijks bijgedragen aan de examenresultaten.

'Men moet niet de schoolleiders trainen, maar het geheel personeel. De schoolleiders kunnen bovendien niet alle leerkrachten trainen.' Hanoeman vindt dat men in dergelijke gevallen systematisch te werkt moet gaan.

0 comments:

Een reactie plaatsen