maandag 14 augustus 2017

'Het slaat nergens op, dat Suralco aanbiedt haalbaarheidsstudie te verrichten voor mijnen bauxiet Bakhuisgebergte'

'Suralco wil hiermee alleen tijd winnen'

'Het is raadzamer oude studies te updaten, die vijftig miljoen dollar is allemaal voor-de-gek-houderij'


De Suralco heeft aangeboden een complete haalbaarheidsstudie te verrichten voor het mijnen van bauxiet in het Bakhuisgebergte in West-Suriname. Volgens het bedrijf gaat hiermee een bedrag gemoeid van ongeveer vijftig miljoen Amerikaanse dollar. 'Dit slaat nergens op. Suralco wil hiermee alleen tijd winnen', zegt een kritische deskundige die de industrie van binnen en buiten kent, maar vooralsnog anoniem wenst te blijven, vandaag, maandag 14 augustus 2017, in de Ware Tijd. Het is onduidelijk overigens waarom deze 'deskundige' 'vooralsnog anoniem wenst te blijven'. 

Binnen het kader van een haalbaarheidsonderzoek voor West-Suriname zijn sinds 2007 al meer dan vijf deelrapporten verschenen voor bijvoorbeeld tracés, het mijnen en de energievoorziening. 'Ze zijn helemaal compleet. Als je dan toch per se een haalbaarheidsstudie wil verrichten dan is het raadzamer deze oude studies te updaten. Die vijftig miljoen dollar is allemaal voor-de-gek-houderij en Suriname laat zich daarmee afkopen, terwijl we alle kaarten in handen hebben.'

De deskundige doelt daarmee op onder meer de Brokopondo-overeenkomst, die nog geldig is tot 2033, de haven van Paranam en de raffinaderij. 'We hebben voldoende bauxiet voor tenminste de komende tachtig jaar, maar we geven alles uit handen en laten de West-Suriname bauxietvoorkomens gijzelen door de multinational.'

De bestaande rapporten zijn een uitvloeisel van de oude haalbaarheidsstudie die ooit is gedaan voor het Bakhuisgebergte. De deskundige: 'Er staat bijvoorbeeld compleet wat er veranderd moet worden aan de havenfaciliteiten, hoe het bauxiet getransporteerd moet worden en welke veranderingen aangebracht moeten worden aan de raffinaderij. Maar, ook hoe de energievoorziening geregeld moet worden en zelfs hoe in grote lijnen het Kabalebo-waterkrachtwerk aangepakt dient te worden. Men zegt vier jaar nodig te hebben om de boel te slopen, wat excessief veel is. En bovendien wil men van vooraf aan beginnen door weer met een haalbaarheidsstudie te komen.'

'Je ziet overduidelijk, dat Suralco tijd wil kopen. Zolang die studie gaande is, kan je West-Suriname voor geen meter aanpakken. Het proces is zo ondoorzichtig als het maar kan. De bauxietvoorkomens in West-Suriname zijn dan gegijzeld zonder enig uitzicht.'

Ter informatie:0 comments:

Een reactie plaatsen