donderdag 24 augustus 2017

Hugo Essed: 'Blunder op blunder in stuk uit naam van NDP'er Misiekaba'

'Het geachte DNA-lid Misiekaba beseft de draagwijdte van zijn geschrijf niet'


In zijn artikel van 22 augustus 2017, gepubliceerd op Starnieuws, reageert het geachte DNA-lid de heer drs. André Th. Misiekaba op mijn artikel van 21 augustus 2017 op hetzelfde nieuwsmedium. Het onderwerp van beide artikelen betreft een internationaal persbericht van de speciale rapporteur van de Verenigde Naties (VN), de heer Diego García Sayán, d.d. 15 augustus 2017, waarin hij zijn bezorgdheid uitspreekt over de voortgang van het 8 decembermoorden strafproces en met name over de “bedreiging van de rechterlijke onafhankelijkheid” in het 8 decembermoorden strafproces. 

Het geachte DNA-lid meent in mijn artikel het bewijs gevonden te hebben, dat de speciale rapporteur is afgegaan op “leugens” die het ex-militie-lid Hugo Essed aan hem heeft “doorgesluisd” en dat de heer, Diego García Sayán deze “pertinente leugens” zonder te verifiëren heeft opgenomen in zijn internationaal persbericht. 

Blunder op blunder 
De eerste blunder is de veronderstelling dat Hugo Essed of een door hem vertegenwoordigde nabestaande een klacht bij de speciale rapporteur heeft ingediend. Laat mij het geachte DNA-lid Misiekaba uit zijn boze droom helpen. Noch Hugo Essed noch, zover mij bekend, een door mij vertegenwoordigde 8 december nabestaande heeft een klacht ingediend bij de speciale rapporteur Diego García Sayán. 
Het geachte DNA-lid Misiekaba, althans de regering, kan dat eenvoudig verifiëren bij de speciale rapporteur. Ik hoop dat het geachte DNA-lid Misiekaba de gemeenschap daarvan verslag doet. 

De tweede blunder is de veronderstelling dat de speciale rapporteur is afgegaan op leugens van nota bene een ex-militie-lid en dat de speciale rapporteur buiten zijn boekje is gegaan door op die leugens te reageren zonder het beginsel van “hoor- en wederhoor” toe te passen. Wat een belediging aan het adres van een gezaghebbende VN-rapporteur. Het is duidelijk. dat het geachte DNA-lid Misiekaba de draagwijdte van zijn geschrijf niet beseft, immers hem komt parlementair gezag toe. 

De derde blunder is, dat het geachte DNA-lid Misiekaba aan mij zo’n grote invloed toedicht dat ik een speciale rapporteur van de VN aan de leiband kan nemen en hem leugenachtige verklaringen kan doen afleggen. Wat een schromelijke overschatting van invloed die Hugo Essed zou kunnen hebben. 

De grootste blunder is echter, dat het geachte DNA-lid Misiekaba niet in de gaten heeft dat ook zijn tweede stem in het koor van 8 december moordverdachten en 8 december huurlingen, waarvan de leden uit volle borst zingen om de rechterlijke macht “aan te pakken”, kennelijk ook door de speciale rapporteur is gehoord en gezien. Is het geachte DNA-lid Misiekaba misschien de structurenvergadering van zijn partij vergeten, waarbij de rechterlijke macht in Suriname op niet mis te verstane wijze is bedreigd? Heeft het geachte DNA-lid Misiekaba op die vergadering niet gesteld dat elk toekomstig vonnis in het 8 decembermoorden strafproces “niet legitiem en daarom niet uitvoerbaar zal zijn”? Daar moet het geachte DNA-lid Misiekaba de oorsprong van de bezorgdheid van de speciale rapporteur zoeken en niet bij Hugo Essed. 

VN 8 decembermoorden dossier 
Tenslotte kan ik het geachte DNA-lid Misiekaba verzekeren, dat het 8 decembermoorden dossier van de VN, dat in 1985 door de speciale rapporteur Amos Wako is aangelegd, pas gesloten zal worden op de dag dat een speciale rapporteur van de VN aan de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN zal hebben bericht, dat alle verdachten van de 8 decembermoorden een eerlijk proces hebben gehad en de eventueel opgelegde straffen zonder verdere inmenging van de uitvoerende macht of wetgevende macht zijn uitgevoerd. 

Gelukkig dat het geachte DNA-lid Misiekaba gezien zijn jonge leeftijd die dag zeer waarschijnlijk zelf ook zal meemaken. 

Paramaribo 
23 augustus 2017 
Mr. Hugo A.M. Essed

0 comments:

Een reactie plaatsen