dinsdag 22 augustus 2017

In verkeer Suriname vallen jaarlijks meer doden dan bij geweldsmisdrijven

'Belangrijkste oorzaak van zware aanrijdingen met doden is onbehoorlijk hard rijden'

Regering moet meer geld investeren in verkeershandhaving om hardrijden te ontmoedigen


De Ware Tijd bericht vandaag, dinsdag 22 augustus 2017, dat in het verkeer jaarlijks meer doden vallen dan bij geweldsdelicten zoals berovingen en moord samen. Deze trend doet zich al zeker tien jaar voor. 

'De belangrijkste oorzaak van zware aanrijdingen met doden en veel schade is onbehoorlijk hard rijden', zegt Henry Seedorf, waarnemend directeur Operationele Diensten bij het ministerie van Justitie en Politie. De regering zal daarom meer geld moeten investeren in verkeershandhaving om hardrijden te ontmoedigen.

'Of je nou een familielid of geliefde ten grave moet dragen vanwege een verkeersongeval of vanwege een beroving, het leed is even zwaar. Hoog tijd voor de overheid om deze trend radicaal aan te pakken.'

Gezien het leed dat verkeersongevallen met zich meebrengen, is een forse besteding van overheidsgelden om dat te kunnen verminderen alleszins gerechtvaardigd, aldus Seedorf. Hij constateert op de staatsbegroting een 'scheve verhouding' bij uitgaven voor handhaving van de openbare orde en verkeer en bestrijding van zware criminaliteit.

Voor aanpak van zware misdrijven is 23 keer zoveel geld op de begroting dan voor orde- en verkeershandhaving.

Deze maand worden in het kader van de Verkeersveiligheidsmaand enkele activiteiten ontplooid om de gemeenschap bewuster te maken van veiligheid in het verkeer. Uit de politiestatistieken van de afgelopen tien jaar blijkt, dat er per jaar gemiddeld 83 personen omkomen in het verkeer. Bij roofovervallen en andere misdrijven is dat samen gemiddeld 39. Door rovers-handen vallen gemiddeld zeven doden en bij andere delicten 29. Dat de veiligheid en het veiligheidsgevoel momenteel niet het gewenste niveau hebben, heeft zijn doorwerking in de beleving van de burger van welvaart en welzijn, meent de directeur. Daarom moeten in dit kader de nodige acties en strategieën worden uitgezet en ondernomen, vindt Seedorf.

Vooral tegen de 'snelheidsduivels' in het verkeer moeten er strenge maatregelen komen.

0 comments:

Een reactie plaatsen