woensdag 23 augustus 2017

Jogi (VHP): 'Mediahuizen worden beknot, omdat regering via eigen website informatie verstrekt aan het volk'

Misiekaba (NDP), vicepresident Adhin en NII-baas Limburg: 'Geen boodschap aan Jogi's kritiek'

Directeur zogenoemd instituut: 'Opmerkingen van Jogi zijn ronduit belachelijk'


NDP-fractieleider André Misiekaba, vicepresident Ashwin Adhin en de directeur van het Nationaal Informatie Instituut (NII), Clifton Limburg, beweren dat er geen sprake is van beknotting van de particuliere media met de overheidsnieuwssite 'De Boodschap'. Dit meldt Starnieuws vandaag, woensdag 23 augustus 2017. Zij hebben duidelijk geen boodschap aan kritiek van het Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) op suggestieve berichtgeving via de overheidsnieuwssite. 

Jogi vindt dat gemanipuleerd wordt met informatie. Er is volgens hem een overwoekerd terrein onderhands gekocht te Tawajaripolder voor 1,2 miljoen euro. Op de website 'De Boodschap', die beheerd wordt door NII, staat echter een foto van een plantenkas vol met groenten:


Hiermee wordt een vertekend beeld gegeven van de situatie, voerde Jogi gisteren aan in De Nationale Assemblee. Er is nog niks geplant. Hij stelde, dat mediahuizen beknot worden omdat de regering via de eigen website informatie verstrekt aan het volk.

Misiekaba kan Jogi niet te begrijpen. Hij haalt aan, dat vaak kritiek is geleverd op de voorlichting. Er is aangedrongen om de communicatie met het volk op te voeren. De politicus beklemtoonde, dat de coalitiefractie honderd procent achter het NII staat.

Adhin benadrukte, dat de regering niemand beknot. Hij vroeg zich af hoe het zit met beknotting van de burger door selectieve informatie die door sommige media worden gepubliceerd. Hij merkt op dat er niks veranderd is in de relatie met de mediahuizen. Ministers kunnen gewoon benaderd worden en zij zullen zoals gewoonlijke de informatie verstrekken.

Limburg zegt dat de opmerkingen van Jogi ronduit belachelijk zijn. Hij legt uit, dat het NII een goede relatie met de particuliere media wenst te behouden en deze zelfs gaat verbeteren. Het zogenoemd instituut is volgens hem bezig met het opzetten van een afdeling die speciaal belast zal zijn met het onderhouden van de relatie met de pers. Hij ontkent dat het nieuws wordt gemonopoliseerd. De media zullen relevantie berichten blijven ontvangen.

Limburg haalt aan, dat het NII is opgezet juist omdat er kritiek was over de communicatie met de samenleving. 'De Boodschap is daar een uitvloeisel van. In plaats van dit te ondersteunen, probeert het Assembleelid een wig te drijven tussen NII en de particuliere media', stelt Limburg.

0 comments:

Een reactie plaatsen