woensdag 30 augustus 2017

John van Coblijn: 'Corruptiegevallen aanpakken geen keus, maar verplichting'

'Alle rapporten van vermeende corruptie moeten naar het Openbaar Ministerie'


'Er is geen enkele ander keus dan elke onregelmatigheid die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, diepgaand te onderzoeken en ervoor zorg te dragen dat als mensen zich ten koste van de samenleving verrijkt hebben, die middelen worden teruggehaald. Het is een verplichting dat degenen die zich aan corruptie schuldig hebben gemaakt, worden gestraft', zegt de politicus John van Coblijn dinsdag 29 augustus 2017 in het Dagblad Suriname. 

Hij reageert hiermee op de uitlatingen die onlangs door NDP-fractieleider André Misiekaba zijn gedaan. De NDP'er vindt, dat er een streep getrokken moet worden door de beschuldigingen van corruptie en met een schone lei moet worden begonnen. Van Coblijn kan zich helemaal niet vinden in de opvatting van Misiekaba. Hij voert aan, dat het nooit mag gebeuren dat er een streep wordt getrokken door de beschuldigingen van corruptie, terwijl tienduizenden mensen het slachtoffer worden van de schade. 

'Het zwaaien met rapporten in het parlement is gewoon het bedrijven van politiek met de samenleving en min of meer voor de gek houden. Het komt min of meer erop neer dat meneer A zegt, dat meneer B heeft gestolen, dus A mag ook stelen. Dat is een principe dat absoluut niet mag gelden in Suriname', stelt hij. Volgens hem moeten alle rapporten van vermeende corruptie naar het Openbaar Ministerie. 

Bijna onder alle regeringen heeft fraude plaatsgevonden. Opmerkelijk is dat steeds de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) en de Nationale Democratische Partij (NDP) elkaar over en weer beschuldigen corruptie onder hun regeringen te hebben gefaciliteerd. 

Van Coblijn benadrukt dat deze twee partijen moeten oppassen voor een onderzoek in de toekomst door een regering waarin zij niet zijn vertegenwoordigd. 'Dan maakt het niet uit of het VHP- of NDP-mensen of wat voor andere partijen zijn die malversaties zouden hebben gepleegd. De zaken gaan onderzocht moeten worden. Het is onmogelijk te accepteren, dat het land zoveel schade heeft geleden en mensen floreren, die daarvoor niet op de juiste wijze de nodige arbeid en productie hebben verricht', aldus de politicus.

0 comments:

Een reactie plaatsen