dinsdag 1 augustus 2017

Kan goudraffinaderij Kaloti Suriname helpen het land kwikvrij te maken...?

Kaloti zou ook kunnen zorgen voor verwerking en veilige opslag van kwik


Goudraffinaderij Kaloti Suriname Mint House (KSMH) kan een belangrijke bijdrage leveren bij het kwikvrij maken van de Surinaamse goudsector. Voorts kan gezorgd worden voor verwerking en veilige opslag van kwik. Dat kwam, volgens de Ware Tijd van vandaag, dinsdag 1 augustus 2017, onlangs naar voren tijdens een werkbezoek van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS). Maar, hoe het bedrijf denkt Suriname kwikvrij te kunnen maken blijft een vraag zonder concreet antwoord.

De plaatselijke oriëntatie volgde na een bezoek van vertegenwoordigers van Kaloti enkele weken geleden aan het instituut waarbij de mogelijkheden voor samenwerking werden besproken. Vóór de vestiging van de goudraffinaderij werd al een onderlinge relatie opgebouwd, daar NIMOS de milieu-effectenstudie heeft beoordeeld voordat het bedrijf te Zanderij werd opgezet.

Kaloti-directeur Ryan Tjon Poen Gie gaf aan, dat het bedrijf over voldoende capaciteit beschikt om al het in Suriname gewonnen goud te zuiveren. Ook is er voldoende en veilige opslag voor de gewonnen kwik. 'We kunnen een wezenlijke bijdrage leveren bij Suriname's aansluiting bij het Minamata-verdrag', stelt de directeur.

Waarnemend NIMOS-directeur Cedric Nelom zegt, dat met de totale sector nader besproken zou moeten worden over het bod van Kaloti voor wat betreft verwerking en verwijdering van kwik uit het gewonnen goud in Suriname. NIMOS zal haar inzichten hierover presenteren. Uiteindelijk zal het besluit alleen door de overheid genomen kunnen worden.

De bedoeling van het werkbezoek was ook om enig inzicht te krijgen van het raffinageproces en wat gedaan wordt met de kwik dat vrijkomt. Door medewerkers van het bedrijf werd een uiteenzetting gegeven over het raffinageproces en de mogelijkheden qua dienstverlening aan derden. Suriname maakt zich klaar voor aansluiting bij het Minamata-verdrag, de internationale conventie betreffende kwik.

In de kleinschalige goudsector wordt veel kwik gebruikt om het edelmetaal te winnen. Al jaren plegen de autoriteiten inspanningen, aldus de Ware Tijd, om kwikgebruik in de goudsector terug dringen, zonder succes. Kwikgebruik is niet verboden, wel is de import gereguleerd. Voor zover bekend wordt er officieel al jaren geen of nauwelijks kwik geïmporteerd, maar via smokkelwegen, voornamelijk uit Brazilië en Guyana, komt het binnen.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

0 comments:

Een reactie plaatsen