zaterdag 26 augustus 2017

Korps Penitentiaire Ambtenaren: Strafinrichtingen in Suriname zijn niet overbevolkt

'Je kan geen strafinrichting draaien met overvolle cellen'

Penitentiaire ambtenaren klagen dat ze toezicht over meer personen moeten houden


'Het is niet zo dat onze strafinrichtingen overbevolkt zijn. We hebben een bepaalde limiet en die wordt niet overschreden. Ik heb laatst nog hierover met mensen uit Nickerie gesproken en ook daar is de situatie niet anders. De diensthoofden houden wel rekening hiermee', zegt de voorlichter van het Korps Penitentiaire Ambtenaren, Wendel Pinas, vandaag, zaterdag 26 augustus 2017, in de Ware Tijd.

Manschappen klagen namelijk dat ze zich meer moeten inspannen, omdat ze toezicht over meer personen moeten houden. Pinas kent deze klacht niet. Hij zegt dat er altijd plek vrij gehouden wordt, omdat er rekening mee wordt gehouden dat gedetineerden soms afgezonderd moeten worden. Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor nieuwe veroordeelde personen. 'Je kan geen strafinrichting draaien met overvolle cellen.'

Hij weigert het totaal aantal veroordeelde personen te noemen en volstaat met 'als je een capaciteit van driehonderd man hebt ga je niet daarboven. Er vindt een pre-opname plaats in het nieuwe Huis van Bewaring. Voor elke nieuw veroordeelde wordt er plek gezocht.'

Als bijvoorbeeld de Centrale Penitentiaire Inrichting te Santo Boma is volgeboekt, wordt nagegaan in welke andere strafinrichting er nog plek is.

Pinas zegt, dat er soms een tekort is aan personeel, omdat er gewerkt wordt met een ploegensysteem. Als ambtenaren zich niet aanmelden voor hun dienst wordt de druk voor de collega's groot. Sommige bewaarders komen niet opdagen omdat ze bijvoorbeeld de limiet voor overuren bereikt hebben. Pinas merkt op dat manschappen ook worden ingezet om de veiligheid buiten te helpen garanderen en dit kan soms ook voor onderbezetting zorgen. Doorgaans verloopt dit volgens hem wel heel goed.

0 comments:

Een reactie plaatsen