dinsdag 22 augustus 2017

'KPMG blijft haar cliënten in Suriname bedienen'

KPMG blijft actief in Suriname en er is geen sprake van een 'plotseling vertrek'

- Accountantskantoor weerspreekt berichten in Surinaamse media
- 'Cliënten worden vanuit het hoofdkantoor Curaçao of andere KPMG-kantoren bediend'


KPMG blijft actief in Suriname en er is geen sprake van een 'plotseling vertrek' van het accountancybureau. Dat blijkt uit navraag bij KPMG. Onlangs verscheen in verschillende Surinaamse en Nederlandse media het bericht, dat KPMG plotseling uit Suriname vertrokken zou zijn. Dit meldt maandag 21 augustus 2017, accountant.nl.

'Klanten zijn boos om het vrij plotselinge vertrek van accountancybureau KPMG. Niemand was erop voorbereid en sommige klanten zitten met de handen in het haar. Ook bij het personeel zelf is de klap heel hard aangekomen. Het blijkt dat werknemers van de ene dag op de andere op straat stonden. Het gedrag van KPMG wordt dan ook als onbehoorlijk ervaren', schreef de Surinaamse website Waterkant.net.

KPMG spreekt de berichtgeving tegen. 'KPMG heeft vorig jaar in september/oktober haar cliënten geïnformeerd over haar nieuwe dienstverleningsconcept. Dit is door KPMG-contactpersonen aan alle Surinaamse cliënten toegelicht. Dit nieuwe dienstverleningsconcept houdt in dat KPMG haar Surinaamse cliënten op ‘invlieg’-basis vanuit het hoofdkantoor Curaçao bedient. Vele van onze cliënten hadden hierbij relevante vragen, maar geen overwegende bezwaren. Onze cliënten werden immers al jaren bediend door KPMG-teams die zijn bemenst door een mix van Surinaamse, Curaçaose en Arubaanse teamleden.'

De cliënten zouden volgens KPMG ruim op tijd zijn geïnformeerd over het nieuwe dienstverleningsconcept en hebben de keuze voorgelegd gekregen of zij door KPMG bediend wilden blijven worden, of wilden overgaan naar een andere dienstverlener.

Sinds 15 juni heeft KPMG in Suriname haar kantoorpand aan de Gravenberchstraat in Paramaribo verlaten. 'KPMG is wereldwijd continu met een optimalisatie van haar kantorennetwerk en dienstverlening bezig. De audit- en adviesdienstverlening vereist steeds meer specialistische kennis, die op kantoren van voldoende omvang dient te worden georganiseerd. Voor de lokale praktijk in Suriname betekent dit dat ervoor gekozen is om cliënten vanuit het hoofdkantoor Curaçao of andere KPMG-kantoren te bedienen. Hiermee kan namelijk de voor onze dienstverlening benodigde specialistische kennis in teams veel beter worden gerealiseerd. Technologische ontwikkelingen (IT) spelen hierin tevens een grote rol.'

KPMG betrekt op korte termijn een nieuwe kantoorruimte in het centrum van Paramaribo, die beschikbaar is voor de 'invliegers' en KPMG-adviseurs die in Suriname zijn blijven wonen en werken.

'KPMG werpt hiermee stellig de berichtgeving in de media van de hand, dat KPMG met de noorderzon uit Suriname zou zijn vertrokken. Dit is niet de stijl van KPMG.'

KPMG zegt verder in het najaar van 2016 de keus aan de in Suriname woonachtige medewerkers te hebben geboden om op Curaçao te komen werken, met als doelstelling 'onze Surinaamse professionals de mogelijkheid te bieden bredere ervaring op te doen in het buitenland en om onze cliënten in Suriname met dezelfde 'gezichten' te kunnen blijven bedienen'. Sommige medewerkers hebben van dit aanbod gebruik gemaakt, sommigen niet. 'Met collega's die niet naar Curaçao zijn verhuisd, is in goed onderling overleg een regeling getroffen. Er zijn geen collega’s ontslagen', aldus KPMG. KPMG wijst dit aspect, dat in diverse media is genoemd, daarom van de hand en benadrukt dat zij aan alle contractuele verplichten jegens cliënten en leveranciers voldoet.

0 comments:

Een reactie plaatsen