woensdag 30 augustus 2017

Minister Pengel: 'Meer financiering noodzakelijk in de gezondheidszorg'

Pengel pleit voor ontmoedigingsbeleid in de belastingsfeer voor genotsmiddelen


Pas wanneer wij of iemand die ons dierbaar is, ziek wordt of ons komt te ontvallen, kunnen we een betere inschatting maken van de waarde van gezondheid en gezondheidszorg', aldus minister Patrick Pengel gisteren tijdens een presentatie over het herstructureringsplan van de gezondheidszorg. Volgens Pengel is er meer financiering noodzakelijk in de gezondheidszorg. Dit moet onder andere komen door het voeren van ontmoedigingsbeleid in de belastingsfeer voor genotsmiddelen, zoals alcohol, tabak, suikerhoudende dranken en zout. 

Tegelijkertijd moet rekening ermee gehouden worden, dat de prijzen niet zo hoog moeten zijn dat smokkel wordt gefaciliteerd. 

De gezondheidszorg is momenteel gericht op curatieve zorg, waarbij pas vergoed wordt wanneer mensen ziek zijn en beter gemaakt moeten worden. Financiering voor het voorkomen van ziekten, preventie en zelfs secundaire preventie wordt niet tot slecht gefinancierd. Pengel benadrukt dat kennis en data nodig zijn zodat betere voorspellingen gedaan kunnen worden voor de gezondheidstoestand van het land en de bedreigingen zodat er maatregelen kunnen worden getroffen. 

Op dit moment zij de data die beschikbaar zijn pas na consumptie beschikbaar, dus van mensen die reeds bij de artsen zijn geweest. Deze informatie komt laat, na zes maanden tot een jaar, wanneer de betaling heeft plaatsgevonden via de verzekeringsmaatschappijen. 'Het kan voor sommigen veel te laat zijn.' 

Over de grote groep die nog niet bij de dokter is, is weinig informatie beschikbaar en moet meer bekend worden, zodat ze gezond gehouden kunnen worden. 'Het heeft geen zin als ik lang in leven gehouden wordt, maar ik heb geen kwaliteit in mijn leven.' 

Bij elektronische patiëntendossiers gaat het volgens de minister niet om het investeren in een software pakket. De doelstelling is het investeren in data en kennis zodat er daarmee sturend beleid gemaakt kan worden. Het automatiseren moet ervoor zorgen dat de primaire processen ondersteund worden, inefficiënties kunnen geïdentificeerd worden en de dingen die goed gedaan worden beter gedaan kunnen worden. Het zal ook zorgen voor uniforme informatie die sneller uitgewisseld kan worden door dienstverleners.

Lees hier de rest van het artikel op Starnieuws.

0 comments:

Een reactie plaatsen