woensdag 2 augustus 2017

Minister Pengel werkt aan uitbetaling salarissen personeel MZ, RGD en Bureau Dak- en Thuislozen

'Ik betreur het dat door technische en comptabele regels uitbetaling niet op tijd kon plaatsvinden´


Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid doet er alles aan om ervoor te zorgen dat vandaag, woensdag 2 augustus 2017, de uitbetaling van salarissen en vakantiegeld bij de Medische Zending, het Bureau Dak- en Thuislozen en Regionale Gezondheidsdienst rondkomt. Hij betreurt het dat door diverse technische en comptabele regels de uitbetaling niet op tijd kon plaatsvinden. De bewindsman onderkent het ongerief dat werknemers hebben ondervonden. Hij zal er alles aan doen opdat dit probleem zich niet herhaald, zo bericht Starnieuws.

De bewindsman legt uit, dat per kwartaal de aanvragen van de ministeries op basis van de begroting wordt goedgekeurd door de Raad van Ministers. Aangezien er nog geen goedgekeurde begroting is voor 2017. moet er gewerkt worden met die van het vorig jaar. Elke maand wordt er autorisatie gevraagd bij Financiën voor de uitgaven. Deze maand was een groter bedrag nodig door de uitkering van vakantiegeld. De bedragen die aangevraagd worden, moeten gedekt zijn door reçu's.

Bij de Medische Zending was het geld vrijdag overgemaakt, maar de transactie bij de bank heeft vertraging ondervonden. Het geld bleek niet voldoende te zijn. De stukken zijn intussen in orde. Vandaag wordt nog een overmaking gedaan naar de Medische Zending, waardoor de uitbetalingen kunnen plaatsvinden later op de dag.

Ook bij de RGD is meer geld nodig dan begroot. Met diverse ministeries en de verzekeringsmaatschappijen wordt nagegaan hoe snel de verschuldigde bedragen betaald kunnen worden. De inkomsten moeten gedekt zijn. Financiën bekijkt de mogelijkheden om geld voor te schieten waardoor de betalingen woensdag nog kunnen plaatsvinden. Met de directies van alle drie instellingen is er intensief overleg gevoerd over de situatie. De minister zal structurele maatregelen treffen waardoor deze situatie niet meer zal voorkomen.

Er zal op korte termijn een subsidieraad worden ingesteld voor verbetering van de financiële administratie naar de parastatale instellingen die vallen onder Volksgezondheid. Hierin zullen naast Volksgezondheid ook een vertegenwoordiger van Financiën en de parastatale instellingen zitting hebben. Er zal structureel overleg plaatsvinden met Financiën. Pengel benadrukt dat de late uitbetaling niet aan zijn collega Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft gelegen, want alle autorisatieaanvragen zijn op tijd afgehandeld.

0 comments:

Een reactie plaatsen