woensdag 2 augustus 2017

Minister van Arbeid vraagt pg onderzoek in te stellen naar beschuldigingen aan adres waarnemend inspecteur-generaal Arbeidsinspectie

Communiqué  - Moestadja ontlast betrokken functionaris van zijn taken


De Ware Tijd bericht vandaag, woensdag 2 augustus 2017, dat John Courtar, waarnemend inspecteur-generaal van Arbeidsinspectie, is ontlast van zijn taken. 

Dat verzoek heeft hij gedaan aan minister Soewarto Moestadja van Arbeid wegens hardnekkige beschuldigingen op sociale media dat hij nauw is betrokken bij een oplichtingscomplot. 

Het ministerie van Arbeid heeft dit communiqué uitgegeven:


´De minister van Arbeid, de heer drs.Soewarto Moestadja, heeft schriftelijk de procureur-generaal gevraagd een onderzoek in te stellen naar de hardnekkige beschuldigingen die onlangs op sociale media werden geuit aan het adres van de waarnemend inspecteur-generaal van de Arbeidsinspectie. 

Tegelijkertijd heeft de bewindsman betrokken functionaris ontlast van zijn taken totdat uit het onderzoek van de procureur-generaal zal blijken dat de beschuldigingen ongegrond zijn. Het e.e.a. is geschied in overleg met betrokkene. De functie wordt nu waargenomen door de directeur van Arbeid.  
De minister vindt dat diensten en werkarmen van het ministerie vertrouwen moeten genieten bij de samenleving, welke nodig is voor de effectiviteit van de dienstverlening. Hiervoor is onder andere integriteit van elke landsdienaar een fundamentele voorwaarde. Vooral de diensten Arbeidsinspectie en Werkvergunning Vreemdelingen zijn integriteit gevoelig en worden daarom met een vergrootglas bekeken. 

De minister heeft sedert zijn aantreden op 7 september 2015 intern beleid ontwikkeld op het stuk van integriteit en goed bestuur. Daarom valt binnen het nieuwe organogram van het ministerie ook op dat er een Bureau Integriteit is opgenomen. Dit bureau zal zich sterk maken voor het bevorderen van principes van goed bestuur bij het personeel. 

Op landsdienaren die onmaatschappelijk gedrag vertonen wordt strenge tucht toegepast. Daarbij wordt niet uitgesloten dat landsdienaren onherroepelijk zullen worden voorgedragen voor ontslag met inachtneming van de bepalingen in de Personeelswet. 

In het geval van de waarnemend inspecteur-generaal wordt gewacht op de bevindingen van de procureur-generaal. 

Paramaribo, 2 augustus 2017 
Afdeling Voorlichting van het Ministerie van Arbeid´


Rectificatie


Het Ministerie van Arbeid wenst naar aanleiding van de eerdere berichtgeving in de media te benadrukken, dat op eigen verzoek van de Wnd. Inspecteur-Generaal, de heer drs. John Courtar aan de Procureur Generaal is gevraagd een diepgaand onderzoek in te stellen naar vermeende beschuldigingen geuit aan zijn adres op social media en dat ook op eigen verzoek van dhr. Courtar bij hangende bedoeld onderzoek niet meer belast wordt/ is met de leiding van de Arbeidsinspectie ten einde het instituut van Inspecteur Generaal te vrijwaren van alle eventuele smet.

Paramaribo, 3 augustus 2017

De directeur va Arbeid,


Mr. Jimmy Belfor 

0 comments:

Een reactie plaatsen