woensdag 30 augustus 2017

Ministerie van Arbeid heeft Wet Gelijke behandeling Arbeid in voorbereiding

Wet moet onder meer voorkomen dat personen met hiv worden gediscrimineerd op arbeidsmarkt

(Bron foto: DeBoodschap.today)
Minister Soewarto Moestadja neemt petitie van stichting Double Positive in ontvangst


Het ministerie van Arbeid is doende een wettelijk antwoord te formuleren tegen alle vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt. Op het ministerie is de Wet Gelijke behandeling Arbeid in voorbereiding. Dit wetsproduct zal moeten voorkomen, dat onder andere personen met hiv worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt en op de werkvloer. Dit zei minister Soewarto Moestadja van Arbeid in reactie op een petitie die hij woensdag 30 augustus in ontvangst nam uit handen van mevrouw Carla Bakboord van de stichting Double Positive, zo is te lezen op de overheids informatie website De Boodschap.

De stichting die opkomt voor de belangen van mensen die leven met hiv- vindt dat seropositieve personen geen optimale toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, omdat ze worden gestigmatiseerd en gediscrimineerd. Volgens de petitie komen seropositieve personen niet in aanmerking voor vacatures als hun status bekend is bij de werkgever. Ze hebben bezwaren tegen het gegeven, dat ze bij de sollicitatieprocedure worden verplicht een hiv-test te maken. Als uit de test blijkt dat ze hiv hebben worden ze volgens de petitie op slinkse wijze afgewezen. 

Ze ervaren stigma en discriminatie als zeer onrechtvaardig en als een inbreuk op de kwaliteit van hun leven. Ze eisen in de petitie, dat hun grondrecht op arbeid wordt gerespecteerd. 

De minister beschouwt de petitie van de stichting als een ondersteuning voor zijn beleid met betrekking tot gelijke behandeling van alle personen die op de arbeidsmarkt terechtkomen. Bij de vertaling van dit beleid naar een wetsproduct toe, zal discriminatie op het gebied van arbeid geminimaliseerd worden. 

In het bedoeld beleid van het ministerie mag er op de arbeidsmarkt en op de werkvloer geen onderscheid gemaakt worden tussen ras, sekse, religie, huidskleur, etnische afkomst, sociale oorsprong, politieke overtuiging, zwangerschap, burgerlijke staat en hiv-status. 

Het ministerie zal nu overgaan tot vaststelling van regels hieromtrent. Het beleid gericht op gelijke behandeling op het vlak van arbeid is ingegeven door de signalen die het ministerie heeft opgevangen vanuit het veld. Stigma en discriminatie van personen met hiv op de arbeidsmarkt zijn bekende klachten die het ministerie al geruime tijd bereiken. 

Afgezien van deze signalen heeft Suriname zich ook verplicht aan wettelijke conventies van de Internationale arbeidsorganisatie (ILO) gericht op gelijkheid van kansen en discriminatie. Deze verplichting houdt in dat Suriname zijn arbeidswetgeving in lijn moet brengen met arbeidsstandaarden van de ILO en de Caricom.

Intussen heeft het ministerie goedkeuring gekregen van de Raad van Ministers (RvM) om uitvoering te geven aan het wetsontwerp Wet Gelijke Behandeling Arbeid. De contouren van dit wetsproduct zijn reeds geformuleerd. De verwachting is dat aan het eind van dit jaar het ontwerp aan het Arbeidsadviescollege zal worden aangeboden voor commentaar.

0 comments:

Een reactie plaatsen