vrijdag 18 augustus 2017

Moeder van drieling krijgt nu toch hulp

Diverse organisaties, ook één in Nederland en de NPS, bieden ondersteuning


Natasha van Dalen, die in juni bevallen is van een drieling, heeft nu toch de nodige hulp en ondersteuning ontvangen van diverse organisaties. Er is vermoedelijk nog meer hulp onderweg, aldus het Dagblad Suriname donderdag 17 augustus 2017.

De moeder, die met de handen in het haar zat, omdat zij maar één blik babyvoeding per dag kon kopen, wachtte op de financiële tegemoetkoming van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo).

Haar werd voorgehouden, dat zij een bijdrage van Srd 1.000 gestort zou krijgen op de VCB bank en dat de minister haar toezegging al had gegeven daartoe. Inmiddels heeft het ministerie inderdaad contact opgenomen met de vrouw en heeft zij eergisteren twee pakketten gehad. Het zou gaan om de voedselpakketten van de overheid. Heel belangrijk is het feit, dat er ook een donatie gedaan is van 18 blikken melk voor de drieling.

Ten aanzien van de maandelijkse financiële bijdrage is men in afwachting van de minister van Financiën. Zoals vernomen is de minister vermoedelijk nog uitlandig. Deze steun is voor korte duur en zal na twee jaar weg komen te vallen. Het is onduidelijk wat de moeder van elf kinderen daarna zal doen.

De vrouw woont te Brownsweg, waar zij over een huis beschikt. Na haar laatste consultatie zal zij met haar kinderen naar het district vertrekken. Haar acht voorkinderen gaan ook in het district naar school. Volgens de nicht waar de vrouw momenteel verblijft, heeft een organisatie in Holland, die ook contact heeft met kindertehuis Nos Kasitas, contact met haar gemaakt, omdat zij een bijdrage willen leveren. Ook de NPS heeft contact opgenomen met de nicht waarbij Ruth Wijdenbosch nog zal praten met de dame om na te gaan wat deze nog nodig heeft voor haar kinderen.

Al met al heeft de dame uit verschillende hoeken hulp ontvangen. Ook haar nicht stelt een ieder heel dankbaar te zijn voor de bijdrage die zij geleverd hebben.

0 comments:

Een reactie plaatsen