maandag 7 augustus 2017

Mogelijk in september aanvang bouw industrieterrein door Suralco te Paranam

'Industriële ontwikkeling wordt enigszins belemmerd door kleinschalige lokale markt'


Plannen van bauxietmaatschappij Suralco om te Paranam een industriepark te vestigen zijn vergevorderd. Mogelijk begint al in september de bouw van de eerste industriehal. Met de regering is hierover al een intentieverklaring getekend, zei de minister van Handel, Industrie en Toerisme Ferdinand Welzijn zondag in het programma ‘Welingelichte Kringen’ op Radio ABC (zie onderaan), aldus maandag 7 augustus 2017, de Ware Tijd.

Hij voegde eraan toe, dat hij en zijn collega van Financiën hierover de afgelopen maanden intensief met Suralco hebben vergaderd. Volgens het door Suralco opgestelde businessplan hoeft de overheid slechts faciliterend op te treden. Het is de bedoeling, dat in het industriepark overheidsdiensten zoals douane, politie en vergunningverstrekking aanwezig zullen zijn. Ook andere overheidsfaciliteiten zullen volgens minister Welzijn in 'één centrum' ter plekke zijn. Het is nog onduidelijk hoeveel bedrijven zich te Paranam zullen vestigen en in welke branche.

Eerder werd meegedeeld, dat ook buitenlandse bedrijven belangstelling hadden.

De bewindsman stelde, dat industriële ontwikkeling in Suriname enigszins belemmerd wordt door de kleinschalige lokale markt. De eigen markt is snel verzadigd, waardoor productie zich dient te richten op export. Echter, daarbij zullen een gedegen marketingplan en potentiële afzetmarkt nodig zijn. 

Welzijn zei verder, dat zijn ministerie zich de komende tijd ook sterk wil richten op stimulering van voedselproductie en -verwerking voor de Surinaamse markt. Samen met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij wordt nagegaan hoe onder andere hier geproduceerde groente verwerkt of geëxporteerd kan worden.

0 comments:

Een reactie plaatsen