vrijdag 4 augustus 2017

Mungra Medisch Centrum biedt Jaarverslag 2016 aan aan districtscommissaris Doebay

MMC wil zoveel mogelijk zaken transparant - Jaarverslag 2016 spoedig op MMC-website


Het Mungra Medisch Centrum (MMC) heeft het Jaarrapport 2016 aangeboden aan districtscommissaris Laksmiepersad Doebay die waarneemt in het district Nickerie. Algemeen directeur Antoine Elias laat vandaag, vrijdag  4 augustus 2017, weten op Starnieuws, dat in 2011 en 2012 een inhaalslag is gemaakt om jaarrapporten op tijd af te hebben. 

Hij benadrukt dat het in elk geval niet slaat op MMC als beweerd wordt dat ziekenhuizen achter zijn met het uitbrengen van Jaarrapporten. Vanaf 2013 is tot nu toe elk jaar aan de hoogste bestuurlijke autoriteit en districtsadministrateur als eerst de Jaarrapporten aangeboden. Verder krijgen de autoriteiten in Paramaribo per koerier hun exemplaar.


Elias geeft aan, dat het MMC zoveel mogelijk zaken transparant wil hebben. Zo zal vanaf volgende week het Jaarrapport 2016 en data van poli bezoek over het afgelopen jaar op de website te zien zijn, zodat belanghebbenden ook inzage kunnen hebben in het reilen en zeilen van het MMC.

Elias deelt mee, dat het MMC 1e en 2e lijn zorg gaat aanbieden aan de inheemse dorpen Tapoeripa, Kabalebo, Corneliskondre en Donderskamp. Hij merkt op, dat de zorg niet op het niveau van het MMC en Ziekenhuis Wageningen zal zijn, maar er zullen tenminste twee bedden zijn en maandelijks zullen er specialisten naar de dorpen vertrekken. Om de ene week zal een huisarts de dorpen aandoen, terwijl verpleegkundigen permanent ter plekke aanwezig zullen zijn.

0 comments:

Een reactie plaatsen