zondag 6 augustus 2017

Nog steeds zijn salaris en vakantiegeld MZ-personeel niet uitbetaald

De Medische Zending beschikt 7 augustus over het volledige bedrag 
Starnieuws bericht zaterdag 5 augustus 2017 dat het personeel van de Medische Zending (MZ) nog steeds niet is uitbetaald. De gezondheidszorg in het binnenland ligt al een week plat. Alle 57 poliklinieken zijn gesloten. Slechts spoedgevallen worden behandeld.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat maandag pas de MZ over het volledige bedrag kan beschikken en dat dan kan worden overgegaan tot uitbetaling van de salarissen van juli en vakantiegeld.

De medewerk(st)ers van de MZ zijn verbolgen over de situatie. Ook de mensen die verstoken zijn medische zorg, die al niet optimaal was, zijn niet te spreken over de situatie.

De medewerk(st)ers vinden dat er geen duidelijkheid wordt gegeven over de situatie. Eerder had minister Patrick Pengel van Volksgezondheid aangegeven het te betreuren dat de werkers niet op tijd zijn uitbetaald. Waar de schoen nu wringt, is niet duidelijk.

0 comments:

Een reactie plaatsen