donderdag 3 augustus 2017

OM staat nog geen contact toe tussen terrorismeverdachten en advocaten

Advocaat Lobo: 'Het OM kan zich nu al voorbereiden op de zaak, maar wij niet'


Het Openbaar Ministerie (OM) staat voorlopig nog geen contact toe tussen de van terrorisme verdachte personen, die recentelijk door de politie zijn aangehouden, en hun advocaten. Ook met familieleden mogen ze nog geen contact hebben. De verdachten zouden volgens het OM betrokken zijn bij activiteiten met een 'terroristisch oogmerk'. 

'Ik heb vernomen dat collega's wier cliënten zijn aangehouden weer een verzoek hebben gedaan om de beperking op te heffen, maar ze kregen nul op rekest van het Hof van Justitie', zegt Raoul Lobo, een van de twee advocaten in deze zaak, die dit ook bevestigd heeft tegenover het Nederlandse persbureau ANP. De advocaat vindt dat hij met de huidige gang van zaken op achterstand wordt gezet, omdat het Openbaar Ministerie alle gelegenheid heeft een zaak tegen de verdachten op te bouwen. De verdediging kan zich nog niet voorbereiden, omdat ze nog niet beschikt over de politiedossiers.

'Het OM kan zich nu al voorbereiden op de zaak, maar wij niet. Wij komen daardoor op achterstand, daarom willen we met de verdachten praten.'

Indien het contactverbod niet snel wordt opgeheven zullen de advocaten komende week weer een poging daartoe ondernemen.

Vanaf het moment dat de verdachten op zondag 23 juli in Paramaribo zijn aangehouden is door de justitiële autoriteiten bitter weinig aan de samenleving meegedeeld, wat geleid heeft tol talrijke speculaties, vooral op social media.

Had het dagblad De West op 24 juli hierover niet gepubliceerd, dan was er waarschijnlijk tot nu toe geen ruchtbaarheid over de arrestatie gegeven door de autoriteiten.


Tot nu toe gaf het OM twee summiere verklaringen uit waarin de arrestatie bekend wordt gemaakt en later de verlening van de inverzekeringstelling. Eind vorige week liet minister ad-interim van Justitie en Politie Ferdinand Welzijn weten, dat er binnenkort een persconferentie wordt gehouden. Nu ruim een week later heeft die nog niet plaatsgevonden.

Aanvankelijk meldde het OM de aanhouding van vijf verdachten, onder wie twee Nederlandse mannen. In hoeverre al deze verdachten nog zijn aangehouden is onduidelijk.

(De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

0 comments:

Een reactie plaatsen