dinsdag 1 augustus 2017

OM van start met strafrechtelijke bemiddeling op Curaçao

Bemiddeling tussen dader en slachtoffer ter voorkoming strafrechtelijke vervolging


Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao is van plan om binnenkort te starten met strafrechtelijke bemiddeling. Tussen dader en slachtoffer wordt door bemiddeling van een bemiddelingsfunctionaris meestal een overeenkomst gesloten ter voorkoming van een strafrechtelijke vervolging. De partijen spreken af dat de schade van de benadeelde partij door de dader via het OM wordt vergoed. De afspraak tussen de partijen wordt in een contract vastgelegd waarbij de partijen een gerezen geschil beëindigen. Dit bericht het OM Curaçao vandaag, dinsdag 1 augustus 2017.

De zelfredzaamheid van de burger staat in het project voorop. De partijen bepalen namelijk zelf de inhoud van de overeenkomst. Op deze wijze kan het OM in het voortraject van een strafzaak al betekenisvolle interventies plegen. Uniek in het strafrecht. Hier is namelijk sprake van een betekenisvolle interventie.

Strafrechtelijke bemiddeling kan volgens het OM een oplossing bieden voor zaken in de relationele sfeer zoals bijvoorbeeld burenruzies en lichte vormen van huiselijk geweld en bedreiging. Tussen de partijen wordt een overeenkomst gesloten met als uiteindelijke resultaat dat de zaak niet naar de rechter gaat. Komen de partijen niet tot een overeenkomst of een van de partijen wenst niet mee te werken aan een strafrechtelijke bemiddeling, dan wordt de zaak alsnog vervolgd en gaat de zaak hoogstwaarschijnlijk naar de rechter.

In dit kader heeft het OM Curaçao de heer Wiel Erens bereid gevonden om het bemiddelingsproject mee op te zetten. Hij is sinds 1999 bemiddelaar (mediator) bij het Openbaar Ministerie van Limburg. Hij gaat, voor de opzet van het project, zijn kennis en expertise met de collega’s van het OM Curaçao delen.

In dit kader vond vandaag een geslaagde presentatie plaatsgevonden voor beleidsmakers in het justitiële keten, functionarissen van het ministerie van Justitie, Stichting Slachtofferhulp, Stichting Reclassering, Stichting Jeugdreclassering (AJJC), advocatuur en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

0 comments:

Een reactie plaatsen