maandag 14 augustus 2017

Organisatoren jongeren'congres' hopen mensen te stimuleren om te discussiëren over gang van zaken in het land

'Met het congres wordt cultuuromslag bij jongeren beoogd over de situatie in het land'


De kern van wat er besproken is tijdens een jongerencongres vrijdag is, dat de regering moet leren haar verantwoordelijkheid te nemen in de moeilijke economische situatie die voor iedereen voelbaar is. Hoewel het onderwijsvraagstuk niet op de agenda stond, werd het door de aanwezigen aangesneden, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, maandag 14 augustus 2017, onder de kop 'Weinig belangstelling voor jongerencongres', zonder daar verder op in te gaan in het artikel.

De teleurstellend lage landelijke slaagpercentages zijn volgens deelnemers aan het congres te wijten aan de opvoeding. 'Veel mensen zeggen dat ouders tegenwoordig weinig aandacht hebben voor het gedrag van hun kind.' De regering moet volgens Gulshan Alibux, die samen met Maisha Neus het initiatief nam voor het congres, condities scheppen, zodat mensen de gelegenheid krijgen om zichzelf uit de moeilijke economische situatie te helpen.

Tijdens de discussie kwam ook naar voren, dat armoede niet de kernoorzaak van criminaliteit is. De sprekers stellen dat de omgeving een rol speelt. 'Er moeten mogelijkheden geschapen worden zodat mensen hun kinderen een toekomst kunnen bieden waarbij ze niet bij nul hoeven te starten.'

De organisatie zal een filmpje van het congres op social media plaatsen in de hoop mensen te stimuleren om te discussiëren over de gang van zaken in het land, met de bedoeling verandering in het denken teweeg te brengen. Alibux zei eerder dat de protesten van eerder in het jaar niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Vandaar dat dat als alternatief is gekozen voor een congres.

Eerder hadden de initiatiefnemers aangekondigd, dat het het eerste congres zou zijn in een reeks van zeventien om de bewustwording bij jongeren over de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te vergroten. Neus zegt, dat met het congres een cultuuromslag bij jongeren wordt beoogd over de situatie in het land.

0 comments:

Een reactie plaatsen