donderdag 3 augustus 2017

Overheid werkt aan herregistratie leveranciersbestand

Leveranciers/dienstverleners moeten registratieformulier invullen


Leveranciers/dienstverleners van de overheid dienen zich eenmalig te registreren bij het vakministerie waar zij hun product of dienst leveren. Er moet een registratieformulier ingevuld worden waarbij een uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en een verklaring ‘Vrij van Belasting’ van de Belastingdienst moeten worden overlegd en ingeleverd. 

De overheid is bezig haar leveranciersbestand te herregistreren. Per 1 augustus is een nieuwe werkwijze ingegaan. Het ministerie van Financiën is belast met de coördinatie en uitvoering van dit proces.

Het registratieformulier heeft uitsluitend betrekking op bedrijfsgegevens en is beschikbaar op alle ministeries, aldus vandaag, donderdag 3 augustus 2017, het ministerie van Financiën.

Leveranciers of dienstverleners die aan meer dan één ministerie diensten en/of producten leveren dienen zich slechts bij één plek te registreren. Natuurlijke personen die diensten leveren aan de overheid, zoals leden van commissies of personen die betrokken zijn bij schoolexamens of medische specialisten, kunnen zich op het betreffend vakministerie registreren met hun ID-kaart.

0 comments:

Een reactie plaatsen