maandag 28 augustus 2017

PALU stemt tegen begrotingen 2017

'Regering zet beleid voort met het opstellen van niet-realiseerbare begrotingen'

'Minister van Financiën misbruikt de oude gewoonte om groter wordende tekorten kleiner te doen lijken door leningen als inkomsten te boeken'


Het is te betreuren dat de regering het beleid voortzet met het opstellen van niet-realiseerbare begrotingen en het “kleiner doen lijken” van de begrotingstekorten. De regering laat hiermee de kans liggen om vanuit progressieve gedachten en ontwikkelingsvisie de overheidsfinanciën langzaamaan te hervormen. Maar, we zien juist dat de huidige minister van Financiën misbruik maakt van de “oude” gewoonte om de groter wordende tekorten kleiner te doen lijken door leningen als inkomsten te boeken. Steeds meer leningen worden als inkomsten geboekt terwijl daarmee schulden gecreëerd worden, steeds meer worden de begrotingen onrealistischer. 

De PALU fractie heeft op diverse momenten hier aandacht voor gevraagd maar onvoldoende ondersteuning voor gekregen. 

PALU parlementariër Cleon Gonsalves Jardin de Ponte heeft daarom tegen de begrotingen gestemd om een signaal te doen uitgaan naar de regering en de samenleving dat we niet door kunnen gaan met deze wijze van begroten en beleid uitvoeren.

Het beleid waarbij de samenleving “lekker” wordt gemaakt met een “veel te mooie” begroting terwijl de beleidsmakers weten dat ze niet gerealiseerd zullen worden, is erg schadelijk voor Suriname. Het volk verwacht inhoudelijk beleid maar in werkelijkheid is er geen geld, terwijl dat wel begroot is. Ministers die denken dat ze beschikken over het begroot geld om beleid te maken komen bedrogen uit. Uiteindelijk wordt elk jaar maar een klein deel (gemiddeld minder dan 30%) van het inhoudelijk beleid dat als kapitaalsuitgaven begroot staan, uitgevoerd.

In 2015 werd de samenleving voorgeschoteld dat het begrotingstekort slechts 3.4% was, terwijl in werkelijkheid het begrotingstekort ruim 14% bedroeg. Er was een bedrag van Srd 3.1 miljard aan leningen geboekt als inkomsten om de tekorten minder te doen lijken. Deze werden na kritieken vanuit de PALU-fractie teruggebracht naar Srd 2.1 miljard en het ambitieuze, fel bekritiseerde treinproject werd geschrapt. Achteraf is met nieuwe, zogenaamde “suppletoire” begrotingen bijna aan het einde van 2015 in aller haast dit bedrag gebracht naar Srd 0.9 miljard. Kennelijk toen de nieuwe minister van Financiën achteraf met schrik tot de conclusie kwam dat de leningen niet doorgingen en de realisaties te veel zouden afwijken van de begrootte bedragen. 

In 2016 werden wederom Srd 2.2 miljard aan leningen door hem als inkomsten geboekt om de tekorten kleiner te doen lijken. 

Voor dit jaar staan van de Srd 8.6 miljard aan uitgaven maar liefst Srd 4.9 miljard aan leningen, bijna 15% van onze BBP. Toch zegt de coalitie, dat het begrotingstekort slechts Srd 1.7 miljard bedraagt, slechts 6.5% van onze BBP. Met andere woorden, Srd 2.2 miljard aan leningen staan als inkomsten geboekt, weer om de tekorten kleiner te doen lijken. Leningen creëren schulden en moeten in een later stadium terugbetaald worden. 

Het is net alsof wij aan het volk presenteren dat wij eigenaar zijn van een auto dat is aangeschaft door middel van een lening, maar we vergeten erbij te vertellen dat we pas eigenaar van de auto zijn als de lening is afbetaald door het volk. Het is de vraag waarom opeenvolgende regeringen blijven vasthouden aan deze principieel onjuiste werkwijze. Waarom boekt men dan niet het begrotingstekort dat ook gedekt zal worden door leningen als inkomsten, dan zou het tekort namelijk 0% zijn. Of boek dan maar Srd 5 miljard als inkomsten, en we hebben zelfs een begrotingsoverschot van Srd 1.1 miljard!!! 

Ook tijdens de vorige regering kreeg de PALU-fractie onvoldoende ondersteuning voor de voorgestelde hervormingen van de overheidsfinanciën vanuit de overige fracties. Het is goed dat de huidige oppositie deze inzichten nu wel meeneemt in haar kritieken. Ook de opeenvolgende regeringen Venetiaan maakten zich ook hieraan schuldig. 

Dat steeds meer politieke partijen dit voor Suriname zeer schadelijke werkwijze doorzien, betekent hopelijk dat er wijziging zal plaatsvinden op termijn. Wat we ook zien is dat op basis van de huidige transparantie van bestuur de zwakheden in de overheidsfinanciën kunnen worden blootgelegd. Vergaande hervormingen zouden kunnen worden doorgevoerd die gunstig zouden zijn voor de ontwikkeling van Suriname. De samenleving en het bedrijfsleven zouden hier meer gebruik van moeten maken en daarom en hun stem laten horen. 

Secretariaat PR en Massacommunicatie 
Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU)

0 comments:

Een reactie plaatsen