donderdag 3 augustus 2017

Personeel RGD beëindigt staking

Bond vertrouwt erop, dat salarissen zeer spoedig worden gestort

Medewerk(st)ers met de nodige twijfels toch aan het werk gegaan...


De staking van het personeel bij de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) is opgeheven. 'Van de directie hebben we vanmorgen gehoord, dat de stukken voor de salarissen al gestuurd zijn naar de banken. Dus als het goed zit moet het vandaag rondkomen met de betalingen zodra de verwerking heeft plaats gevonden', zegt Carlos Helberg, secretaris van de bond, vandaag, donderdag 3 augustus 2017, op Starnieuws. 

Helberg geeft aan, dat de leden in eerste instantie niet zo happig waren om weer aan het werk te gaan. 'Ze hadden een beetje tegengestribbeld. Zij willen het geld eerst op hun rekening zien, alvorens het werk te hervatten. We moesten als bond een beetje harder stoten om ze zover te krijgen', zegt Helberg.

Hij merkt op, dat wordt afgegaan op het woord van de directeur. De RGD heeft een belangrijke taak binnen de gemeenschap. De vakbondsman zegt, dat aan de directeur is gevraagd om er achteraan te zitten dat deze situatie zich niet herhaalt.

'Ook de minister van Volksgezondheid heeft beloofd alles in het werk te stellen om dit soort situaties te voorkomen. Waar de fout precies ligt, kunnen wij als bond niet zeggen. Van de directie hebben we begrepen dat zij haar huiswerk op tijd maakt.' 

0 comments:

Een reactie plaatsen