dinsdag 1 augustus 2017

Personeel RGD in staking

'Helaas zijn we weer in actie, omdat de mensen wederom niet zijn uitbetaald'

'Ik heb nooit gehoord dat een lid van de ministerraad geen geld heeft ontvangen'


Het personeel van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) heeft het werk vandaag, dinsdag 1 augustus 2017, neergelegd. De werknemers hebben nog geen salaris ontvangen over de maand juli. 'Helaas zijn we weer in actie omdat de mensen wederom niet zijn uitbetaald. Zij hebben normaal gewerkt zoals gebruikelijk en aan het eind van de maand verwacht men het salaris te ontvangen', zegt vakbondsleider Robby Naarendorp, aldus Starnieuws. 

Hij geeft aan, dat het om salaris én vakantiegeld gaat. Er zullen geen werkzaamheden worden verricht totdat de gelden worden overgemaakt. Vernomen wordt dat het personeel om twaalf uur de werkplek verlaat.

'We weten allemaal in wat voor situatie we verkeren in dit land. Alle centen zijn op dit moment belangrijk. En als zonder bericht blijkt dat je niet hebt ontvangen, dan moet je de gemoedstoestand van de mensen kunnen begrijpen', beklemtoont Naarendorp.

Hij keurt de situatie af en geeft aan dat de overheid de subsidie aan de RGD moet overmaken, waardoor de dienst de lonen kan uitbetalen. Naarendorp zegt dat deze situatie meer regel dan uitzondering blijkt te worden bij de RGD. 'Ik heb nooit gehoord dat een lid van de ministerraad geen geld heeft ontvangen. Waarom worden juist steeds weer deze mensen getroffen.'

De vakbondsman zegt, dat hij geen contact hoeft te hebben met de minister van Volksgezondheid. Hij vindt dat de minister zijn verantwoordelijkheid heeft en kent. Naarendorp merkt op dat de overheid weet dat het eind van de maand wordt. 'Men moet erop toezien dat gelden worden overgemaakt.'

Ook geeft hij aan dat er niet bedreigd moet worden met 'no work no pay' als de mensen opkomen voor hun recht. Tussen de bond en directie zijn er goede afspraken gemaakt. 'De directeur maakt dan verder afspraken met de minister van Volksgezondheid. Het overmaken van het geld is een regeringsverantwoordelijkheid.'

0 comments:

Een reactie plaatsen