donderdag 10 augustus 2017

Premier en minister van Justitie aanwezig bij stuurgroepvergadering TopC op Curaçao

Justitie streeft naar terugdringen aantal ‘high impact’ delicten gepleegd door volwassenen

(Bron foto: Openbaar Ministerie)

Minister-president Eugene Rhuggenaath en de minister van Justitie Quincy Girigorie waren donderdag 10 augustus 2017 aanwezig bij een stuurgroepvergadering die in het kader van de aanpak Top C ‘Tur Wowo Riba Bo’ (alle ogen op jou gericht) werd gehouden, zo bericht het Openbaar Ministerir. 

Het project heeft als hoofddoel om het aantal ‘high impact’ delicten (diefstal met geweld, zware mishandeling, moord/doodslag) gepleegd door adolescenten sterk terug te dringen. Van deze aanpak moet tevens een preventieve werking uitgaan, waardoor tegengegaan wordt, dat jongeren en jongvolwassenen ‘high impact’ delicten gaan plegen. De geselecteerde jongeren en jongvolwassenen krijgen een intensieve en persoonsgerichte benadering, dat uitgaat van drie pijlers: de 'lik op stuk’ pijler, de ‘zorg en nazorg’ pijler en de ‘brusjes’ pijler (broertjes en zusjes).

De Stuurgroep is bestuurlijk verantwoordelijk voor het project Top C ‘Tur Wowo Riba Bo’ en lost zich voordoende knelpunten op. De Stuurgroep stuurt aan op resultaten en kent de volgende samenstelling, de Hoofdofficier van Justitie, de directeuren van de kernpartners, de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en de secretaris generaal van het ministerie van Algemene Zaken en de projectleider Top C ‘Tur Wowo Riba Bo’.

De minister van Justitie wordt ook steeds uitgenodigd en is aanwezig bij belangrijke beslissingen. Al tijdens de start van de Top C aanpak, is gestuit op een aantal structurele knelpunten. Voor een aantal van deze knelpunten wordt getracht de verantwoordelijke instantie/ministerie te activeren om er oplossingsgericht en op integrale wijze mee aan de slag te gaan. Bewustwording wordt gecreëerd onder de samenleving, politieke bestuurders en gezagsdragers over de noodzaak om te komen tot concrete oplossingen voor gesignaleerde problemen.

Met een drietal knelpunten zijn binnen de justitiële keten concrete oplossingen gevonden in de vorm van drie projectvoorstellen die bij het criminaliteitsfonds zullen worden voorgedragen ter financiering. Deze zijn:
a. Begeleid wonen justitiële doelgroep;
b. Vorming- en leerwerktrajecten justitiële doelgroep.

Daarnaast is reeds een projectvoorstel ingediend voor de werving van vijf fulltime Top C regisseurs, die alle jongens die momenteel op de Top C lijst staan onder regie kunnen nemen en daadwerkelijk kunnen sturen aan de hand van een ketengerichte aanpak, waarbij verschillende partners uit verschillende ministeries tezamen toewerken naar vermindering van criminaliteit.

0 comments:

Een reactie plaatsen