zaterdag 26 augustus 2017

Procureur-generaal Baidjnath Panday wil herziening Wetboek van Strafvordering

'Recente onderzoeken, waaronder terrorisme onderzoek, hebben enkele beperkingen blootgelegd'


Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday wil graag dat het Wetboek van Strafvordering wordt herzien. 'Recente onderzoeken in niet alledaagse strafzaken, waaronder het terrorisme onderzoek, hebben enkele beperkingen blootgelegd waarvoor aanvullende wetgeving nodig is om de hiaten te kunnen dichten.' De minister van Justitie en Politie, ad-interim, heeft al een voorstel van het Openbaar Ministerie (OM) ontvangen voor de instelling van een commissie. Dit bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 26 augustus 2017.

De pg sprak donderdag tijdens de beëdiging van Vijantiemala Splinter-Bandhoe, Edward Redjopawiro en Judith Simson tot advocaat bij het Hof van Justitie. De pg wees hen op verschillende aspecten en besprak diverse inzichten. Hij benadrukte het belang van permanente educatie, om kennis te kunnen nemen van rechtsontwikkelingen.

'Vooral in de wereld van vandaag waarin gebeurtenissen van ver weg thans dichtbij zijn gekomen en die noodzaken om met de wet in de hand interventies te plegen ter handhaving van wet en recht.'

Hij noemde in willekeurige orde ‘de ontneming van vermogens die in strijd met de wet zijn vergaard. De bevriezing van vermogens die worden aangewend voor de financiering van strafbare feiten. En het strafrechtelijk optreden tegen personen die zich bezig houden met terrorisme, de voorbereiding daartoe dan wel de financiering daarvan. Ook de aanpak van cybercrime, want dat is criminaliteit met ICT als middel én doel. U hoeft geen computer of internetaansluiting te hebben om ook slachtoffer te worden. Zo bevatten de meeste telefoons en bankpassen computerchips die gemanipuleerd kunnen worden door criminelen. Maar, ook bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaarten zijn vatbaar voor cybercrime. Voor het plegen van cybercrime maken criminelen speciale apparatuur en software', vertelde de pg.

'Zoals het voor ons geldt binnen het OM, zal het blijven studeren u helpen de nieuwe ontwikkelingen te doorgronden.' Dit helpt bij het vinden van antwoorden in het bedelen van recht aan de cliënt, meent Baidjnath Panday.

Wanneer advocaten hun cliënten correcte informatie geven, draagt dit volgens hem, bij dat rechtzoekenden minder moeite zullen hebben om advocaten blindelings te vertrouwen. Denk ook aan het internationaal rechtshulpverkeer en de internationale aanbevelingen ter bestrijding van witwassen via professionals zoals advocaten, onderstreepte de pg.

'Het kennis nemen van trends en typologieën verhoogt niet alleen het inzicht, maar tevens wordt u zich bewust welke valkuilen er kunnen zijn die vanuit criminele hoek op u afkomen. Permanente opleidingen en het aanbod van gerichte cursussen kunnen enorm bijdragen om de ontwikkelingen in en buiten Suriname, niet alleen in wetgeving, maar zeker ook in rechtspraak te kunnen volgen.'

0 comments:

Een reactie plaatsen