dinsdag 1 augustus 2017

Protest medewerkers Bureau Dak- en Thuislozen bij Assemblee vanwege uitblijven salaris

Breeveld (DOE): 'Vakministers worden tot bedelaars gemaakt bij het uitvoeren van hun beleid'


Medewerkers van het Bureau Dak- en Thuislozen hebben vanmorgen, dinsdag 1 augustus 2017, geprotesteerd bij De Nationale Assemblee. Zij hebben geen salaris en vakantiegeld ontvangen, die eind juli uitbetaald moesten worden. DOE-Assembleelid Carl Breeveld hoorde hun klachten aan en stond hen te woord, zo bericht Starnieuws.

De Anton de Kom Universiteit van Suriname en de Regionale Gezondheidsdienst kampen met hetzelfde probleem.

Breeveld heeft tijdens de begrotingsbehandeling gisteren reeds aandacht gevraagd voor deze situatie. 'Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid was ook geraadpleegd, maar helaas waren de gelden nog niet overgemaakt vanuit het ministerie van Financiën', zegt Breeveld. Hij vindt dat hier sprake is van onbehoorlijk bestuur.

'Vakministers worden tot bedelaars gemaakt bij het uitvoeren van hun beleid. Of het nu gaat om Volksgezondheid, Onderwijs, Sociale Zaken of welk ander ministerie, men moet steeds op de bedeltoer bij de minister van Financiën omdat men daar in gebreke blijft bij de uitvoering', stelt het Assembleelid.

De diensten en organisaties die afhankelijk zijn van de middelen van de overheid, hebben puur zakelijk gezien, niets van doen met het ministerie van Financiën, maar met een specifiek vakministerie. Dit beleid is frustrerend en tast de status van de respectieve ministeries aan, betoogt Breeveld.

Het komt bij groepen als medewerkers van Bureau Dak- en Thuislozen over als onwil van de minister waaronder hun dienst ressorteert, terwijl dat geenszins het geval is. 'Ook voor ons als parlementariërs is het frustrerend, want wanneer begrotingen goedgekeurd worden, is het logisch dat de middelen voor realisatie vrijgemaakt moeten worden.'

0 comments:

Een reactie plaatsen