woensdag 9 augustus 2017

PWO actief met haar 'kids & buurt ontwikkelingsplan' te Frimangron

Kinderen (6-13 jaar) leren schaken van Surinaamse schaakbond


Succesvolle ‘kids gathering’/instuifdag voor de kinderen van Frimangron 


De vakcentrale Progressieve Werknemers Organisatie, PWO is bezig met de uitvoering van haar revitalisatieprogramma dat in februari van dit jaar door het nieuwe managementteam is aangenomen. In het revitalisatieprogramma is opgenomen, dat het bevorderen van werk en inkomen voor de werknemers en hun gezinnen in Suriname de ‘core business’ van de vakcentrale is en dat binnen het tijdvak van drie jaar tenminste 25 nieuwe bonden uit de particuliere en publieke sector zich bij de vakcentrale moeten hebben aangesloten, zo bericht de PWO woensdag 9 augustus 2017.

In het kader van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft de PWO in haar revitalisatieprogramma ook opgenomen, dat zij haar activiteiten goed in de buurt Frimangron en omgeving moet verankeren. De PWO is namelijk aan de Limesgracht 80 in de ‘achterstandsbuurt’ Frimangron gevestigd. De buurt is zeer kinderrijk en scoort waarschijnlijk nog heel slecht in de nationale sociale statistieken.

Het managementteam van de PWO ziet dit niet als een probleem, maar in tegendeel als een uitdaging. Inmiddels is het managementteam van dePWO, onder leiding van Armand Zunder, met de uitvoering van het kids & buurt ontwikkelingsplan van start gegaan. Inmiddels zijn al ruim 6 weken 20-25 ‘kids’ in de leeftijdsgroep 6-13 jaar met medewerking van de Surinaamse schaakbond bezig de schaaksport te leren en te beoefenen. Het ligt in de bedoeling dat over de periode van een jaar ruim 80 ‘kids’, de koningssport schaken hebben aangeleerd en dat dit leerproces ook invloed heeft op hun vermogen om strategisch te denken en uiteraard ook een positieve invloed heeft op hun schoolprestaties.

De PWO heeft dinsdag in samenwerking met het ministerie van Sport- en Jeugdzaken een succesvolle ‘kids gathering’/instuifdag voor de kinderen van Frimangron en omgeving georganiseerd. Ongeveer 100 kids van zeven scholen uit de buurt hebben van half vijf tot zeven uur ‘avonds aan deze ‘kids gathering’ deelgenomen. De kinderen hebben ‘indoor’ kunnen dammen en ‘outdoor’ onder andere kunnen voetballen, volleyballen, trefballen en zakkenlopen.

Het succes van de ‘kids gathering’ is zeker te danken geweest aan de 11 zeer gemotiveerde technische medewerkers van het ministerie en zeker ook aan enkele ondernemers in de buurt die een financiële bijdrage hebben gegeven, waardoor een deel van de kosten konden worden gedekt. Aan het einde van de ‘kids gathering’ hebben de aanwezige ‘kids’ ook kennis kunnen maken met bekende Surinaamse voetballers als Stephano Rijssel, alias ‘Boeroe’ en Ivan Flijter, beiden medewerkers van het ministerie.

Eén van de uitgangspunten van de PWO bij het organiseren en begeleiden van jongeren uit de buurt is om de jongeren al op lage leeftijd op te vangen en in samenwerking met hun ouders een bijdrage te leveren aan hun vorming. De opvang en begeleiding vindt dus plaats voordat de ‘kids’ door de samenleving worden aangemerkt als ‘moeilijk opvoedbare kinderen’. Bekeken vanuit dit perspectief zal de PWO in samenwerking met het ministerie van Sport- en Jeugdzaken en andere partners in de grote vakantie tussen 23 augustus en 23 september aanstaande aan de Limesgracht een schoolvakantieproject uitvoeren. Het project zal drie dagen in de week bestrijken en van acht uur in de ochtend tot half één in de middag duren. Dit project zal zowel ’indoor’ als ‘outdoor’ worden georganiseerd.

Na de schoolvakanties zal PWO met haar samenwerkingspartners op permanente wijze doorgaan met het organiseren en begeleiden van ‘kids’ uit Frimangron en omgeving. In samenwerking met de afdeling Jeugdzaken van het ,inisterie van Sport- en Jeugdzaken zal de vakcentrale nagaan of ook huiswerkbegeleiding aan het vormingspakket van de ‘kids’ zal worden toegevoegd. Uiteindelijk moet volgens het revitalisatieplan het PWO Centrum met medewerking van diverse partners uitgroeien tot een robuust buurtontwikkelingscentrum in de buurt Frimangron.

0 comments:

Een reactie plaatsen