zaterdag 19 augustus 2017

Regering niet blij met artikel VN-mensenrechten rapporteur over rol regering in 8 decemberproces

'Misleidende eenzijdige berichtgeving van Diego García Sayán om Suriname in kwaad daglicht te stellen'

'De functionaris is buiten zijn boekje is getreden'


De regering stelt in onderstaande vrijdag 18 augustus 2017 uitgebrachte verklaring verontwaardigd te zijn over de volgens haar misleidende berichtgeving van Diego García Sayán, Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers binnen het Bureau van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties. 

'De Regering heeft met grote verontwaardiging kennis genomen van de publicatie afkomstig van de Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers binnen het Bureau van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties (OHCHR), Diego García Sayán, verschenen op de website van de Verenigde Naties (VN) op 15 augustus 2015. 

De Regering protesteert tegen deze eenzijdige vorm van berichtgeving, die als enig doel schijnt te hebben Suriname in een kwaad daglicht te stellen. 

Diego García Sayán treedt buiten zijn mandaat door een zeer subjectieve benadering en houding ten toon te stellen, en op deze wijze Suriname beticht van pertinente leugens betreffende zaken betrekking hebbende op de 8 december 1982 gebeurtenissen. 

In tegenstelling tot wat de Special Rapporteur aangeeft, heeft de Surinaamse Regering noch De Nationale Assemblee de rechterlijke macht op enige wijze gehinderd in het op onafhankelijke wijze uitoefenen van hun werkzaamheden. 

De Regering benadrukt met klem het volgende: 
• De Krijgsraad heeft nimmer de Amnestiewet van 1992, zoals gewijzigd in 2012, als zijnde in strijd met de Surinaamse Grondwet verklaard; 
• De Amnestiewet is op grond van dezelfde Grondwet gewijzigd in 2012 om het discriminatoir karakter op te heffen; 
• Het is een grondwettelijke bevoegdheid van de wetgevende macht om wetten te mogen aannemen of te wijzigen; 
• Door de zogenoemde ‘benadeelden’ loopt juist wel een vordering bij de rechter; 
• Het verkeerd kwalificeren van het handelen van de Regering en De Nationale Assemblee inzake hun grondwettelijke bevoegdheden door deze te bestempelen als een vertragingsmechanisme van het 8 december proces; 
 • Het beleid van de Regering en het handelen van De Nationale Assemblee zijn er juist op gericht om de rust en vrede in de samenleving te bewaren en te bewaken middels de uitoefening van hun bevoegdheden; 
• De publieke uitlatingen van deze Special Rapporteur kunnen gekwalificeerd worden als inmenging in het lopend 8 december proces. 

Het is verder zeer betreurenswaardig dat de verschijning van dit persbericht door de OHCHR gebaseerd is op niet geverifieerde, incorrecte informatie en observaties die als ‘feiten’ zijn aangemerkt, en die vragen oproepen en vooroordelen uitspreken over onze Grondwet en de beleving van de democratie in Suriname. 

De Regering van Suriname is van mening dat deze inmenging in de interne soevereine aangelegenheden van de Staat Suriname niet toegestaan kan worden op basis van de algemene internationaal aanvaarde principes zoals verankerd in de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (VN), de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en de Beweging van Niet-Gebonden Landen (NAM). 

De Regering zal via de geëigende wegen en kanalen haar afkeuring kenbaar maken aan de internationale gemeenschap.'

Paramaribo, 18 augustus 2017 
De directeur van het Nationaal Informatie Instituut (NII), 
Clifton M. Limburghttp://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21974&LangID=E

 3  3  0

Suriname must respect judicial independence over president’s trial, UN expert urges


GENEVA (15 August 2017) – The independence of the judiciary in Suriname must be guaranteed by the State, the United Nations human rights expert on the independence of judges and lawyers has said, amid concerns over a long-running murder case in which the country’s president stands accused.

Special Rapporteur Diego García-Sayán condemned the threats to judicial independence and the repeated delays which have dogged the case against President Desiré Delano Bouterse.

President Bouterse is among the defendants standing trial for allegedly murdering 15 political opponents in 1982 in a case known as the “December murders”.

“I am concerned that there have been repeated attempts to interfere with or delay the trial,” said Mr. García-Sayán, whose specialist mandate deals with judicial independence.

The trial process began in 2007 – 25years after the murders – with President Bouterse among the 25 defendants.
But in 2012 the country’s parliament granted amnesty to all the accused after changing the law in order to do so.

“It is the State’s duty to respect and observe the independence of the judiciary, by allowing judges to decide cases impartially, without any improper influence, pressure, threats or interference, by either the executive or the legislative branch.”
He added: “The independence of the judiciary, as enshrined in the Constitution of Suriname, as well as in several international human rights instruments, must be guaranteed by the State, particularly when dealing with serious human rights violations.”

The Military Court in charge of the trial later found the Amnesty law unconstitutional and ordered the proceedings to start again.

Mr. García-Sayán praised this decision, highlighting that amnesty measures could not be applied under international law unless States had met their obligations to investigate crimes and punish those responsible.

“A failure to investigate and bring to justice perpetrators of human rights violations would be in breach of international law instruments,” the Special Rapporteur said.

“The absence of a fair and expeditious trial of the 1982 murders would also endanger the victims and their families’ right to truth, as well as the general fight against impunity in the region and globally,” he added.

President Bouterse has previously labelled the trial as a threat to national security.

Mr. Diego García-Sayán (Peru) has been Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers since December 2016.  As Special Rapporteur, Mr. García-Sayán is part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. Special Procedures’ experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. They are independent from any government or organization and serve in their individual capacity.

UN Human Rights, country page: Suriname

0 comments:

Een reactie plaatsen